Energi · Kultursvepet

Han har följt de drabbade klimatflyktingar: ”Det går inte att blunda”

Narias sjukhus fungerade tidigare som skydd för invånarna i byn under översvämningar.

I boken “Klimatflykt” skildrar journalisten och Syres medarbetare Troy Enekvist – efter flera års arbete på plats – några av de människoöden som klimatförändringarna orsakat i Bangladesh huvudstad Dhaka.

Akkas Ali Sheik tvingades lämna sin hemby Naria för att flytta till Dhaka efter att ha förlorat sitt barndomshem till följd av flodens utbredning. Allting försvann, även hans pappas grav som låg intill huset.

Han är bara ett av människor som på riktigt drabbats av klimatkrisen. I Dhaka bor över 20 miljoner människor i Dhaka och befolkningen ökar med omkring 2 000 personer varje dag. Vilket gör staden till en av världens snabbast växande.

Migranterna består till stor del av människor som flyr landsbygden på grund av klimatförändringarnas konsekvenser för livet där. Författaren och journalisten Troy Enekvist har arbetat med att skildra utvecklingen på plats i flera år, och det har nu resulterat i boken “Klimatflykt”.

Författaren och journalisten Troy Enekvist har följt hur klimatförändringarna slår mot människor i Bangladesh under flera års tid
Författaren och journalisten Troy Enekvist har följt hur klimatförändringarna slår mot människor i Bangladesh under flera års tid. Foto: Troy Enekvist

Enekvists fokus som journalist är människor och deras historier. Hans texter och bilder har synts i både nationell och internationell media genom åren.

Varför valde du att skriva boken? Och varför är det viktigt att den blir läst?

– Jag ville sammanfatta det jag fått fram efter mina års arbete i landet med frågan. En fråga som jag inte tycker belyses tillräckligt ofta är just vad som händer i dag och hur människor i dag påverkas av klimatförändringar, så man samtidigt kan visa vad som kommer att ske på ett annat sätt och sätta det i ett perspektiv. Och utifrån de drabbades perspektiv, se vad som händer.

Han säger att det är drabbande att möta människors vars öde är så sammanknutet med vår globala klimatkris – och samtidigt konstatera att vi, som inte drabbats själva, gör så lite, och verkar ha svårt att ta in det som faktiskt händer.

–  Trots att någonting händer på andra sidan jorden är det tätt sammankopplat med oss. Vad vi gör här påverkar folk där, och vad som händer där påverkar i sin tur oss här. Det går inte att blunda, hur mycket man än försöker.

Mohammad Ali bor mitt på ön Gabura som ligger i landets södra delar
Mohammad Ali bor mitt på ön Gabura som ligger i landets södra delar. Ön är både utsatt för kraftig erosion och en ständigt höjande havsnivå och svämmar hela tiden över och blir mindre. Ön är nästan helt vattenfylld och man tar sig runt genom ett nät av uppbyggda lervallar på ön. Foto: Troy Enekvist

Hur mycket research har du gjort – och hur har det arbetet sett ut?

– Boken är en sammanställning av flera års arbete i landet nära de berörda. Jag har bott och arbetat i de drabbade områdena under längre tider och återkommit med regelbundna mellanrum för att se den förändringen som skett. Ser man bland annat på sjukhuset i Naria, första gången jag besökte området, så låg det en hel marknadsgata mellan sjukhuset och floden. Ett år senare förstod man knappt att det var samma plats.

Gabura beskrevs tidigare som en grön ö
Gabura beskrevs tidigare som en grön ö. Men efter flera översvämningar där det salta havsvattnet tagit sig in på ön har möjligheterna att odla drastigt försämrats. Samtidigt som ön blir allt mindre. Foto: Troy Enekvist

Vad var svårast med att skriva den här boken?

– Det är en väldig mix av aktuella skeenden, blandat med historia och potentiella framtidsutsikter vilket gör det ganska komplicerat att sammanfatta. Sen består ju en stor del av boken med bilder som måste korrelera med texterna samtidigt som de ska berätta en annan historia.

Hur vill du att människor som läser boken ska reagera, agera eller känna när de är färdiga?

– Jag hoppas att de tänker eller känner något iallafall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV