Radar · Politik

Nato-länder övar krig i Norrbotten: ”Ökar spänningarna” 

F21 i Luleå fungerar som bas för flygövningen Arctic challenge exercise.

Krigsövningen Arctic challenge exercise (ACE) drar igång på måndagen. 3000 personer och 70 stridsflygplan ska se till att det blir pang-pang i Norrbotten. Deltagandet från USA och fem andra Nato-länder upprör nätverket Nato ut ur Norrbotten.

Flygövningen som inleds på måndagen och pågår till den 18 juni beskrivs av Försvarsmakten som så viktigt att man inte ville ställa in till följd av pandemin.

– Vi lever i en allt mer osäker värld, då är det viktigare än någonsin att stå tillsammans, säger Jesper Sundström, kommunikationschef på flygflottiljen F 21 i Luleå.

Sex Nato-länder med USA i spetsen deltar i övningen som Sverige arrangerar tillsammans med Finland och Norge för femte gången. Jan Englund i nätverket Nato ut ur Norrbotten ser övningen som ett uttryck för allt närmare band till Nato. Han menar att Nato inte alls bidrar till säkerhet, särskilt inte i relation till Ryssland.

– Ryssland är inte Guds bästa barn, men Natos agerande ökar spänningarna, säger Jan Englund.

Han pekar bland annat på ”Defender Europe”, vårens stora Natoövning i östra Europa. Under mer än två månader har 28 000 soldater från 26 länder deltagit i en övning som uppfattas som riktad mot Ryssland.

Betydligt mer uppmärksammad i Sverige var vårens ryska militärövning nära gränsen till Ukraina som rönte hård kritik från bland annat EU-håll.

– Då var det liv i svenska medier, säger Jan Englund.

Tidigare upplagor av ACE har mötts av mer eller mindre omfattande protester från fredsaktivister. Till följd av pandemin ordnar Nato ut ur Norrbotten i år en aktion i blygsammare skala i år, i Luleå den 12 juni.