Radar · Politik

Landsbygden kan träda ut ur skuggan när C och V ska blidkas

Vänsterledaren Nooshi Dadgosar och centerledaren Annie Lööf måste båda vara beredda att stödja regeringens budget för att den ska gå igenom riksdagen i höst, förutsatt att M, KD och SD röstar på samma budget i slutomröstningen.

ANALYS. När regeringen ska tråckla en budget genom riksdagen, måste C:s och V:s viljor förenas. Skattepolitiken blir en balansgång på slak lina – men regeringens räddning kan finnas på den landsbygd som länge stått i skymundan.

Mittenväljarna i storstäderna. Det var dem man skulle vinna, hette det länge, inte minst från socialdemokratiska partistrateger. De väljarna var många, påverkbara och gillade inte fastighetsskatt, sades det. Landsbygden kom på tal i debatten när någon sa något om höjd bensinskatt, men sällan annars.

I höst kan det bli annorlunda. Då ska finansminister Magdalena Andersson (S) försöka lyckas med konststycket lägga fram en budget som får aktivt stöd från både Vänsterpartiet och Centerpartiet utan att – åtminstone öppet – förhandla med dem. Detta eftersom C vägrar att samarbeta med V. Alltså gäller det att hitta förslag som båda kan leva med och helst uppskatta. Och då ligger förslag för att stärka svensk landsbygd nära till hands.

Lågt hängande frukter

I förra veckan var det Moderaterna som försökte vinna centerpartisternas gunst med ett ”landsbygdspaket”. Där finns lågt hängande frukter för Magdalena Andersson att servera Annie Lööf och som även Nooshi Dadgostar kan smaska i sig:

Mer pengar tillbaka till för vind– och vattenkraft
Stora ekonomiska värden skapas genom energiproduktionen i de nordliga delarna av Sverige. Mer pengar borde gå tillbaka till de kommuner och regioner där energin produceras är en princip som både C och V argumenterat för.

Mer service på landsbygden
Under januarisamarbetet drev Centerpartiet igenom fler så kallade servicekontor på mindre orter. Där kan medborgare få hjälp med kontakter med exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket. Att fler förslag kommer för att stärka den offentlig servicen långt från storstäderna är troligt. Exempelvis är det ingen järv gissning att vi får utfästelser om fler poliser i de bygder där den som ringer 112 i dag kan få vänta flera timmar på polisen.

Järnvägssatsningar
Satsningar på järnväg i olika delar av landet återfinns på både centerpartistiska och vänsterpartistiska önskelistor. Regeringen har redan lovat att bygga klart Norrbotniabanan, kanske blir det extra fart nu.

Spenderbyxor på

Knepigare blir det med skattepolitiken. 75 miljarder mer i skatt ville Vänsterpartiet ta in jämfört med januaripartiernas budget för 2021. Det är dubbelt så mycket pengar som staten lägger på pensionerna. Centerpartiet drev tillsammans med Liberalerna igenom skattesänkningar på 30 miljarder i årets budget och de vill fortsätta på den linjen. Därmed är det omöjligt att se en budget framför sig som får både centerpartister och vänsterpartister att göra vågen.

Istället får Magdalena Andersson förlita sig på de spenderbyxor hon redan planerat att ta på sig, inte bara för att valåret stundar utan också för att stimulera ekonomin efter pandemin. Det är inte osannolikt att hon återigen lägger förslag om sänkta skatter för att hålla centern på gott humör. Frågan blir då om hon samtidigt kan göra tillräckligt stora satsningar på sådant som välfärd och klimatinvesteringar för att få ett vänsterparti som lovat att tiden som dörrmatta åt S är över att rösta igenom en budget man inte har sin logga på. Det blir en spännande politisk höst.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV