Radar · Inrikes

FFF i Skåne: Tänk om kring beslut om motorväg

En av Fridays for futures manifestationer från tidigare i höstas, här på Mårtenstorget i Lund.

Det brister inte bara ur klimatsynpunkt och i relation till närboende, utan också i hur man har dragit beslutsgrundande slutsatser. Det säger Fridays for future i Skåne, som vill se en ny utredning i frågan kring utbyggnaden av E22.

Det är representanter för klimatorganisationen Fridays for future (FFF) i Lund, Malmö, Eslöv, Höör och Staffanstorp som nu tillsammans går ut i ett upprop mot utbyggnaden av E22 genom Lund.

Man gör det tillsammans med engagerade privatpersoner från Trelleborg, studenter i Lund samt med gruppen ”BreddaInteE22, som alla vill se att kommunfullmäktiges beslut om motorvägsprojektet omprövas.

“Politikernas beslut brister inte enbart i hänsyn till klimatfrågorna och till närboende utan också i hur man har kommit fram till slutsatsen att en sådan här investering är effektiv, lämplig, vettig och ligger i skattebetalarnas intresse”, skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagen.

Legaliteten ifrågasätts

I ett gemensamt möte, som genomfördes under julhelgen, har grupperna formulerat en rad frågor som man nu riktar mot politikerna. Det handlar bland annat om hur Lunds kommun tror sig kunna uppfylla sin del av Parisavtalet om man genomför projekt som utbyggnaden av E22.

”Forskningen visar att utbyggda vägar ger upphov till mer trafik och därmed leder till mer utsläpp av koldioxid”, skriver man i pressmeddelandet.

Grupperna ställer också frågan om beslutsprocessen överhuvudtaget har varit legalt korrekt.

”Har befintlig nationell lagstiftning till exempel väglagen, klimatlagen, barnkonventionen och miljöbalken tillämpats i beslutsprocessen?”.

Vill engagera ännu fler

Grupperna, som leds av FFF i Lund, har nu för avsikt att engagera allmänheten till att skriva under uppropet ”UtredE22Projektet”.

Man ämnar också hålla informationsmöten samt engagera fler klimatgrupper och även forskare.