Radar · Mänskliga rättigheter

Coronarestriktionerna i Kenya ledde till fler tonårsgraviditeter 

När skolorna stängde i Kenya hamnade många unga kvinnor i prostitution som ett sätt att kunna överleva och hjälpa sina familjer ekonomiskt under coronakrisen.

Med stängda skolor under coronarstriktionerna har många ungdomar farit illa i Kenya. Över 150 000 tonåriga flickor beräknas ha blivit gravida mellan januari och maj i år, rapporterar the Guardian.

För många fattiga ungdomar är skolorna enda sättet att få tag på hygienprodukter som tamponger och bindor. När skolorna stängde ned på grund av coronapandemin var flickorna tvungna att prostituera sig eller utbyta andra sexuella tjänster, i värsta fall för så enkla saker som tvål. Andra har velat att hjälpa sina familjer ekonomiskt när föräldrarnas inkomster försvunnit på grund av nedstängningarna i samhället. Det berättar Mercy Chege, programdirektör för Plan international Kenya till The Guardian.

– Det är en skuggpandemi. Flickorna har haft mycket oövervakad fritid där lockelsen att sälja sex för mensskydd har varit svår att så emot. Staten har delat ut mensskydd i skolorna men har inte kunnat fortsätta med den hjälpen, vilket har utlämnat flickorna till män som velat utnyttja situationen, säger Mercy Chege till the Guardian.

The african institute for development policy beräknar att över 150 000 tonårsflickor kan ha blivit gravida, 12 000 bara i Nairobi. Mörkertalet kan dock vara stort eftersom graviditeterna kan vara stigmatiserande för flickorna och deras familjer. Det finns dessutom bristande information kring preventivmedel och sexualkunskap, vilket gör att ungdomarna inte skyddar sig.