Krönikor

Är det bara kapitalägarna som ska vinna på utvecklingen?

Medborgarlön. Basinkomst. Begreppet och dess innehåll diskuteras allt mer internationellt.  Försök görs. Avhandlingar skrivs. Nobelpristagare uttalar sig. En allt kraftfullare internationell basinkomströrelse växer. Liksom opinionen. 

I Sverige var det från början Miljöpartiet som drev frågan. Ännu i slutet av 1990-talet skrevs riksdagsmotioner med språkrör som undertecknare. Därefter har det blivit enstaka riksdagsledamöter. Allt färre faktiskt. Vilket är lite konstigt med tanke på att frågan är större än någonsin internationellt. 

Miljöpartiet var kanske före sin tid, men nu när tiden är inne tycks partiets ledning vara ointresserad. Dålig timing, kan tyckas. Jag tänker på det när jag läser i Syre att valberedningens förslag till nytt kvinnligt språkrör, Märta Stenevi, tycks vara lika ointresserad som dagens språkrör. Synd! Hon motiverar det med att det vore fel att ge människor med höga inkomster ytterligare pengar. Men det är ett skraltigt – och faktiskt både missriktat och infamt – argument eftersom de flesta modeller och tankar kring basinkomst inte alls leder till just det. 

Vad beror oviljan på? Rädsla att bli besvärliga? Basinkomst ligger ju inte i fas med arbetslinjen som är politiskt dominerande norm, av närmast religiöst slag, i dag.

En av de liberaler som luftat tanken att arbetslinjen gått för långt är Sakine Madon, chefredaktör på Upsala Nya tidning.  Hon skrev en god recension av min nya bok och lyfte just kritiken av arbetslinjen. Däremot kritiserade hon min plädering för basinkomst med att ”förespråkarna aldrig kommer runt att det innebär att leva på andra människors slit och arbete.” Men just det – ”att leva på andras arbete” – försvaras med näbbar och klor av liberaler då kapitalägare lever på andras arbete. Så det kan inte vara själva principen hon är emot, utan fördelningen från rik till fattig.

En god liberal av dagens snitt har inget emot att klaner växer fram i form av familjer som samlat på sig allt mer kapital. Men hittar på argument för att det växande prekariatet inte ska ges trygghet.

För övrigt behöver inte alls en basinkomst finansieras genom skatt på andras arbete. Genom att man beskattar produktionen (eller omsättningen), oavsett om det är människor, robotar, hybrider, AI eller något annat som står för arbetet, är det snarare så att robotar, hybrider och AI finansierar merkostnaden för basinkomsten … 

Vilka ska annars få ut vinsten av teknikutvecklingen? Bara ägarna av kapital? Så att slynglarna kan leva gott i kapitalägandets nya klaner?

Hur ska trygghetssystem se ut i framtiden när allt fler människor kommer att pendla mellan studier, lönearbete, arbetslöshet på ett helt annat sätt än tidigare? Dagens socialförsäkringssystem är uppbyggt kring en helt annan verklighet, kräver massor med byråkrati, kontroll och ändå ramlar människor mellan stolarna. Så totalt ogrönt!

Det är hög tid att MP återvinner frågan om basinkomst!

Storbritannien ska göra jordbruksstödet grönare.

EU har inte redan gjort det.