Zoom

Därför röstade många partier nej till granskning av Försäkringskassan

Ida Gabrielsson (V) ville att socialförsäkringsutskottet skulle ta initiativ till en granskning av Försäkringskassan, men alla partier förutom SD sade nej.

Tillsätt en utomstående granskning av Försäkringskassan! Det anser Vänsterpartiet som lyft frågan i riksdagens socialförsäkringsutskott. Men de flesta andra partierna höll inte med. Inte för att de inte ville att Försäkringskassan skulle granskas – utan för att det var fel ställe att ta upp frågan, uppger flera partier.

Försäkringskassan tycks leva lite av sitt eget liv. Dels tolkar de sjukförsäkringsregelerna hårdare än vad som är tänkt, dels har de själva infört egna modeller för hur läkarintyg ska värderas – metoder som saknar täckning i lagstiftningen, har flera forskare uppmärksammat tidigare.

Därför vill Vänsterpartiet att Försäkringskassan ska granskas av någon utomstående. Ida Gabrielsson (V) lyfte frågan i socialförsäkringsutskottet. Om en majoritet av ledamöterna där hade hållit med hade de kunnat lägga ett så kallat utskottsinitiativ om frågan till regeringen. Men bara SD nappade.

– Jag blir så ledsen för att inte ens en sådan här fråga kan få partierna att enas och lägga prestigen åt sidan, skriver Ida Gabrielsson på sin Facebook-sida.

Utskottet fel plats att ta upp frågan, ansåg flera partier

Men att partierna sade nej till förslaget berodde i vissa fall på formalia, enligt Liberalerna.

– Det var inte en omröstning i sakfrågan och jag är definitivt inte emot Vänsterpartiets förslag. Vi i Liberalerna har liknande förslag och skulle kunna diskutera detaljerna i deras. Men ett utskottsinitiativ är inte rätt sätt att åstadkomma målet om att få till en granskning av Försäkringskassan. Det är mycket mer effektivt att jobba direkt mot regeringen, säger Bengt Eliasson (L), och tillägger att det hade kunnat grusa Liberalernas förhandlingar med regeringen i dessa frågor om de hade sagt ja till Vänsterpartiets förslag.

Även Björn Petersson (S) säger att Socialdemokraterna i stort håller med i sak, men att det var fel att lyfta frågan just som ett utskottsinitiativ. Särskilt för deras parti, som sitter i regeringen tillsammans med MP. Skulle Socialdemokraterna driva frågan i riksdagen, där de har minoritet, skulle de få mindre inflytande än om de drev frågan i regeringen där de har majoritet. 

Miljöpartiet menar också att det var fel plats att lyfta frågan om en granskning i just socialförsäkringsutskottet.

– Hos allmänheten blir det lätt en missuppfattning om att det handlar om en motion, men hennes förslag är ett ärende som inte kom upp på dagordningen, säger Mats Berglund (MP).

Så fungerar ett utskottsinitiativ

Ett utskottsinitiativ innebär att utskottet enas om att lägga fram ett förslag till regeringen. I vissa fall kan utskottet även göra egna mindre utredningar. Diskussionerna i socialförsäkringsutskottet sker bakom lyckta dörrar och man ska egentligen inte prata om vad som sker där inne, för att det ska kunna vara högt i tak.

Det vanliga är att den typ av förslag som Ida Gabrielsson lämnade skrivs som en motion i stället, och sedan kan debatteras offentligt i riksdagen där partierna också röstar för eller emot. Men dessa motioner kan bara lämnas under några veckor på hösten, inte när som helst.

Under senare år har det dock blivit allt vanligare att partier lägger förslag om utskottsinitiativ. Orsaken är att regeringen är i minoritet, att traditionella samarbeten luckrats upp och att många partier försöker få till andra sätt att driva igenom sin politik, även när det inte är allmän motionstid.

MP och C tveksamma till en till utredning

Men Mats Berglund (MP) är inte tvärsäker på att en utomstående granskning av Försäkringskassan behövs, eftersom det redan gjorts en rad utredningar på sistone.

– Jag vill verkligen att myndigheten ska granskas, men drar vi igång en till stor utredning till blir det långt fram i tiden. Vi vet redan att det finns stora brister och behöver ju reparera sjukförsäkringen nu, det är ju det folk behöver, säger han.

Även Centerpartiet är tveksamma till att göra en till bred utredning.

– Utan nu får man sammanfatta det som redan ligger och då kanske vi uppfattar att något saknas. Men själva skälet till att vi sade nej till ett utskottsinitiativ var att frågan om att granska Försäkringskassan säkert kommer upp i höstens motioner som ska besvaras nu under våren, och då får vi ta beslut i sakfrågan då, säger Martina Johansson (C).

Men Ida Gabrielsson (V) tycker inte att tidigare utredningar räcker. Anledningen är att dessa främst har tittat på förändringar i lagstiftningen, inte på hur Försäkringskassan har förändrat sitt arbetssätt på eget bevåg.

– Det viktigaste för mig är att folk får rätt till ersättning, inte att vi ägnar oss åt byråkratiskt tjafs. Vill de andra partierna träffas och lyfta den här frågan på andra sätt är det hemskt välkommet, men det är ingen som framfört att de driver den frågan i något samtal med mig i alla fall, säger Ida Gabrielsson.

Syre har även kontaktat Moderaternas och Kristdemokraternas socialförsäkringspolitiska talespersoner, som inte har svarat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV