Krönikor

SD:s fantasier om återvandring

Ingen debatt är just nu så skev som den om högerbudgetens ”återvandringsmiljard”.

Det klubbade förslaget nämner inte ens återvandring: ”1 miljard kronor av biståndsmedel öronmärks för återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till deras tillväxt.”

Visst står det om återvandring på ett par andra ställen i dokumentet, men inte bland åtgärderna. Ingenting av detta bidrag är alltså öronmärkt till asylinvandrare.

Men Aftonbladet har intervjuat avgående biståndsminister Per OIsson Fridh om detta, och han är upprörd. ”Här har vi ett bevis på vad Sverigedemokraterna vill med biståndet – att göra sig av med invandrare från Sverige.”

Detta har han ju i sig inte fel i. Men vad de vill och hur beslutet ser ut är inte samma sak.

”Att återvända till sitt hemland är en mänsklig rättighet som [jag] ser positivt på. Att återvandra är påtvingat av staten där man skickar människor ut ur Sverige”, påstår Fridh vidare.

Det stämmer inte. ”Återvandra” betyder enligt SAOL bara ”flytta tillbaka till hemlandet”, och vi har sedan länge återvandringsstöd i Sverige, som enbart går till dem som återvänder frivilligt, och Migrationsverket har i uppdrag att arbeta med dem som vill återvandra. Jag tycker ju biståndsministern borde veta det, och kunna skilja på återvandring och utvisning.

Det finns inget orimligt i att hjälpa den som asylinvandrat till Sverige flytta hem. Själv anser jag att den som har försörjningsstöd, etableringsstöd eller äldreförsörjningsstöd bör kunna flytta hem med bibehållet bidrag under en begränsad tid, för att göra en övergång smidig.

Inom SD finns förstås de som kämpar för en tuffare linje, som pratar om ”återvandringsnetto” och som även vill ”bli av med” invandrare som försörjer sig själva, och inte bara dem i utanförskap. SD:s återvandringsretorik kantrar lätt över i rå främlingsfientlighet, när mindre smidiga företrädare ska berätta vad de vill. Men det är en annan sak.

Intervjun med biståndsministern fick dock före detta riksdagsledamoten Paula Bieler att ilsket förklara hur fel han hade. Hennes argument blottlägger hur naiv, nästan komisk, SD:s syn på asylinvandring är. Hon tror uppenbarligen att människor asylinvandrar till Sverige för att de blivit av med sina hem. Och om man bara löser deras bostadsbrist kommer de glatt att flytta tillbaka.

”Det handlar om personer vars hem tagits ifrån dem. Det medmänskliga är att hjälpa dem ta det tillbaka.”

Bara en liten del av våra asylinvandrare kommer från krigszoner. Naturligtvis finns säkert någon av alla dem som beviljats asyl i Sverige som fått sitt hus sönderbombat, men detta är ju inte normalfallet. Det finns också andra som sålt sina hus eller aldrig ägt något, utan bott i hyresrätter eller hos familj. Men sverigedemokrater som Bieler resonerar som Sims-spelare: Om vi bara bygger fina hus i forna krigszoner kommer de att flytta in.

Åkesson verkar gå ännu längre i sitt fantiserande: ”I budgeten vi har lagt finns en växling av biståndet på 1 miljard som ska gå till just detta. Återuppbyggnad och möjlighet för människor att återvända till sina hemländer. Att vara med och bygga upp konflikthärjade områden, det tycker jag är en sund flyktingpolitik.”

Det låter som om återvandrarna ska vara med och mura och snickra.

Det är inte rimligt att tro att en enda individ återvandrar på grund av denna miljard. Det står inte vilka krigszoner den ska gå till, även om nu regeringen hedrar riksdagsbeslutet och viker medlen så.

Återvandringsmiljarden är i praktiken ett gigantiskt slag i luften.

Julkänsla, äntligen!

Mina hönor fryser.