Radar · Politik

KD föreslår trygghetspaket för hotade kvinnor

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD).

Kristdemokraterna vill skärpa straffen för brott mot kontaktförbud.
Partiet föreslår också larm, pepparsprej och självförsvarskurs till hotade kvinnor.

– Vi behöver värdera kvinnors liv högre i brottsbekämpningen, säger KD-ledaren Ebba Busch.

I partiets nya jämställdhetsrapport föreslås bland annat att kontaktförbud ska kunna gälla större områden än i dag, som en hel kommun eller flera kommuner i särskilda fall.

– Det är mannen som får lov att flytta på sig, säger Ebba Busch.

I rapporten föreslås också att straff för brott mot kontaktförbud ska skärpas och att fysiska överträdelser alltid ska innebära fängelse. I rapporten står också att elektronisk fotboja alltid bör övervägas vid kontaktförbud.

Ett annat förslag är att hotade kvinnor ska erbjudas ett trygghetspaket bestående av larm, rätt att bära och använda pepparsprej samt träning i självförsvar.

– I dag räcker inte brottsbekämpningen till och vi tycker inte att det är försvarbart att man ska känna sig helt utelämnad om man hamnar i ett trängt läge, säger Busch.

Slöjförbud i lågstadiet

KD vill också se fler åtgärder mot hedersvåld och föreslår bland annat ett förbud mot att barn bär hijab, niqab eller burka i barnomsorg eller lågstadiet.

– Det handlar om att små barn ska ges möjlighet att vara just barn. Det går inte att komma ifrån att slöjan är en separatistisk symbol, säger Busch.

Jämställdhetsrapporten innehåller också förslag för att underlätta föräldraskap och arbetsliv, för att förbättra kvinnors ekonomi och för att förbättra kvinnors hälsa och vård. Bland annat föreslås en ”BB-garanti” så att en nybliven mamma garanteras minst två dagar på BB. Ett annat förslag är ambulerande mammografibussar med flerspråkig personal så att man når fler kvinnor i arbetet mot bröstcancer.

Viktigaste när det gäller kvinnors hälsa är, enligt Busch, att göra något åt de höga sjukskrivningstalen bland svenska kvinnor.

Jämställdhetspolitik

– Vi vill se en nationell plan för att åtgärda sjukskrivningarna. Vi behöver en systematisk sammanställning av forskning om orsaken till att kvinnor är nästan dubbelt så mycket sjukskrivna jämfört med männen, säger KD-ledaren.

Förslagen som kommer från partiets arbetsgrupp för jämställdhet och är tänkta att vässa KD:s jämställdhetspolitik.

– Det här är jämställdhetspolitik på riktigt, politik för verklighetens kvinnor, säger Busch.

Hon kritiserar ”vänsterns” feminism för att vara för mycket anpassad till en akademisk och ekonomisk elit och för att vara för mycket inriktad på att staten ska försöka styra enskilda kvinnors val.

Fakta: KD:s jämställdhetsförslag

BB-garanti med längre garanterad vårdtid – minst två dagar på BB.

Nyblivna mammor ska erbjudas hembesök av en barnmorska.

Pilotprojekt med ambulerande mammografibussar för att nå fler kvinnor.

Mammografi ska även erbjudas kvinnor över 74 år.

Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldradagar till varandra och närstående.

Föräldradagarna ska fritt kunna nyttjas som dubbeldagar.

Straffen vid överträdelse av kontaktförbud ska skärpas. Fysiska överträdelser ska alltid innebära fängelse.

Utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och kontaktförbudszonen ska kunna utökas till ett stort område – en kommun eller flera kommuner i
särskilda fall.

Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och fridskränkning från nio till tolv månader.

Hotade kvinnor ska erbjudas trygghetspaket med larm, pepparsprej och kurser i självförsvar.

Sekretessen hävs så att socialtjänst och vården ska informera polis vid misstanke om att brott i nära relation kan komma att ske.

Förbud att barn bär hijab, niqab eller burka i barnomsorg och lågstadiet
Förbud för anställda inom offentlig förvaltning att bära niqab eller burka.

Förbud mot könsuppdelad undervisning även i gymnasieskolan.

Utfärdande av så kallade oskuldsintyg och oskuldsundersökningar ska vara straffbart.

Alla skolor ska ha porrfilter i sina datorer.

Antalet barnrättsår i pensionssystemet utökas från 4 år till 5 år.

Automatisk delad premiepension för makar med gemensamma barn upp till 12 år

Källa: KD:s jämställdhetsrapport

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV