Zoom

Män som slår kan förlora umgänge med barn

Riksdagen debatterar den senaste tidens uppmärksammade fall av dödligt våld mot kvinnor.

Regeringen arbetar med en lista med åtgärder mot mäns våld mot kvinnor som ska bli minst lika ambitiös som programmet mot gängkriminalitet.
Det säger justitieminister Morgan Johansson när riksdagen debatterar frågan.

– Inom kort kommer jag att kunna gå till Lagrådet med förslag om bland annat straffskärpning för grov kvinnofridskränkning och ökade möjligheter att porta mannen från den gemensamma bostaden, säger Johansson.

Det är mannens rörlighet som ska begränsas – inte kvinnans, framhöll han. Regeringen vill också se över reglerna för vårdnad och umgänge med barn.

– Och här har jag en ganska hård syn. Jag menar att om en man beter sig riktigt illa, så kan han passera en gräns där han har försuttit sin chans till umgänge med barnen, säger Morgan Johansson.

"Avskyvärd hederskultur"

Moderaternas Johan Forssell beskriver våld mot kvinnor som ett mycket stort samhällsproblem.

– Det här är ett problem som finns i alla delar av samhället. Den som tror att det i princip bara rör sig om personer med en viss härkomst eller bakgrund, kommer att gå fel. Men lika viktigt är att säga följande. En del av relationsvåldet är kopplat till avskyvärd hederskultur, vilket är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas i sig, säger han.

Sverigedemokraternas Adam Marttinen underströk vikten av att prata om kultur och värderingar och de förutsättningar som våldsutsatta kvinnor upplever i kulturellt segregerade områden.

–Men hur når vi våldsutsatta kvinnor i kulturellt segregerade bostadsområden där det väntas sociala konsekvenser av att polisanmäla sin man? Där man uppmanas av lokala religiösa auktoriteter att istället be sin man om ursäkt när man blivit misshandlad? säger han.

Mer handling

Centerledaren Annie Lööf kritiserar regeringen för att inte ha gjort tillräckligt.

– I snart sju år har regeringen haft det yttersta ansvaret för att se till att rätt åtgärder kommer på plats och förverkligas. Mäns våld mot kvinnor förtjänar politisk handlingskraft i form av lagförslag, reformer och budgetanslag som angriper detta omfattande samhällsproblem i alla dess beståndsdelar, i hela kedjan från det förebyggande arbetet till åtgärder mot eftervåldet. Där har handlingskraften lyst med sin frånvaro, säger Annie Lööf.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar beskriver våldet mot kvinnor som “ett samhälleligt misslyckande som saknar motstycke”.

– Hur kunde det ske? Hur kan vi låta det ske. Då måste vi kavla upp armarna och sluta blunda för våldet och kränkningarna, säger hon.

"Börjar tidigt"

Kristdemokraternas Andreas Carlson betonade vikten av normer och värderingar.

– Det börjar tidigt. Redan när barnen är små och genom skolgången. Det är därför vi kräver mindre barngrupper i förskolan, så att pedagoger hinner med sitt viktiga arbete att se barnen och ge omsorg – men också sätta gränser.
Och det är därför vi vill att skolan inte enbart ska förmedla kunskap, utan även att goda värderingar – skillnaden på rätt och fel, säger han.

Liberalerna, som tagit initiativ till debatten, efterlyser handling.

– Vi måste jobba på tre fronter samtidigt. Det handlar om att synliggöra och konfrontera de sjuka värderingar som rättfärdigar mäns och killars våld. Det handlar om ett uthålligt förebyggande arbete. Och när brotten trots allt begås ska gärningsmännen få tydliga straff och offren få samhällets helhjärtade stöd för att kunna gå vidare, säger partisekreteraren Juno Blom.

Miljöpartiets Annika Hirvonen beskriver våldet mot kvinnor som ”en global pandemi som måste få ett slut”.

– Samhället kan inte vänta tills brotten är ett faktum. Vi ska riva de hinder som gör att myndigheter inte kan slå larm om att ett grovt brott ska ske, säger hon.

Bakgrund: Bred samsyn

Regeringen aviserade flera nya lagförslag vid partiledarsamtalen för två veckor sedan. Bland annat ska fotboja kunna användas direkt vid utvidgat kontaktförbud och minimistraffet för grov kvinnofridskränkning höjas.

Regeringen vill också ta bort det så kallade väsentlighetskravet gällande kontaktförbud, vilket innebär att det blir enklare att förbjuda mannen att vara i den gemensamma bostaden.

Lagföringen av den här typen av brott ska också underlättas genom att uppgifter som framkommer i inledande polisförhör med den våldsutsatta ska kunna användas som bevisning i domstol.

Det finns en bred samsyn mellan partierna kring skärpningar men partierna lyfter samtidigt egna förslag.

Moderaterna vill bland annat se obligatorisk häktning för brott med minimistraff på ett år. I dag är det två år.

Liberalerna vill se utökat förebyggande arbete och en haverikommission för varje enskilt fall av dödligt våld.

Vänsterpartiet vill göra det lättare för kvinnor att lämna en våldsam relation, till exempel genom att det ska bli lättare att få bostad.

Kristdemokraterna vill att gemensam vårdnad inte ska utdömas då det finns en våldsdom och att en särskild reglering av hedersbrott införs. Kvinnor ska ha rätt att bära pepparsprej.

Centerpartiet vill se straffskärpningar men också en kriminalisering av kontrollerande beteende och mer resurser till berörda myndigheter och organisationer.

Sverigedemokraterna vill att upprepade trakasserier och våld mot kvinnor ska kunna leda till fängelse på obestämd tid, så kallad förvaringsdom. Elektronisk övervakning ska gälla vid förstagångstillfället av kontaktförbud. Kvinnor ska ha rätt till pepparsprej.

Källa: Regeringen och partierna.