Radar · Basinkomst

Fyra länder föredrar subventionerade jobb snarare än basinkomst

En ny undersökning visar att många hellre vill ha kompetensutbildning eller statligt subventionerade jobb än basinkomst.

Regeringen bör hellre satsa på statliga subventionerade jobb och kompetensutbildningar än på basinkomst nu under coronapandemin. Det anser befolkningen i Frankrike, Tyskland, USA och Storbritannien, visar en ny opinonsundersökning.

Coronapandemin har lett till att många anser att ekonomin behöver omorganiseras. Det visade en opinionsundersökning som tankesmedjan Pew research center gjorde i höstas. I den hade de tillfrågat människor i USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Nyligen gjorde samma tankesmedja en ny opinionsundersökning där de frågade mer specifikt om på vilket sätt man ville att regeringen skulle förändra ekonomin. Det frågade om sex olika reformer – reglera företag, statligt stöd för att skapa jobb och kompetensutveckling, bygga fler subventionerade bostäder, utöka stödet till fattiga, höja skatten för de rika eller införa basinkomst.

Lägst andel tyckte basinkomst var ”mycket viktigt”

Basinkomst var den reform som fick minst stöd. Lägst var intresset i Tyskland och Frankrike. Där ansåg bara fyra av tio att det var ”mycket viktigt” att regeringen införde basinkomst. I USA ansåg var tredje amerikan att det var mycket viktigt med basinkomst, och i Storbritannien var stödet som störst. Där ansåg 50 procent att basinkomst borde införas. Men generellt ansåg hela 79 procent i alla länder att basinkomst åtminstone var lite viktigt.

Störst andel ville ha mer subventionerade jobb och kompetensutbildning

Stödet för de andra reformerna var överlag större. Det förslag som flest ansåg mest viktigt i alla länder var att regeringen skulle ge arbetare mer subventionerade jobb och kompetensutbildning. I USA ansåg hela 75 procent att det var ”mycket viktigt”. Det är mer än dubbelt så mycket som de 31 procent som ansåg att basinkomst var mycket viktigt. Undersökningen där gjordes på över 1 000 vuxna amerikaner.

I Storbritannien fick reformen om att skapa arbete och kompetensutveckling ännu starkare stöd – 76 procent ansåg att det var mycket viktigt. Även i Tyskland och Frankrike var den reformen mest poppis av alla reformer med 62 respektive 61 procent som svarade ”mycket viktigt” på frågan.

De anser att basinkomst är viktigt

Vilka är då dessa personer som anser att basinkomst är viktigt? I Tyskland och i Storbritannien är det människor i alla åldrar. Men I USA och Frankrike är det främst yngre personer som stödjer basinkomst.

I alla fyra länderna står de flesta till vänster. De är också de med lägst inkomster som är mest benägna att säga att det är mycket viktigt med basinkomst.

Denna skillnad är störst i USA, där hela 51 procent i den grupp med lägst inkomster stöder basinkomst mycket, jämfört med endast 16 procent i gruppen med högst inkomst. I USA och Tyskland får basinkomst också mest stöd av personer som har låg utbildning jämfört med dem som har mer utbildning.