Radar · Djurrätt

Pälsdjursfarmning förbjuds på Irland

I dag finns det tre minkfarmar i landet, som tillsammans brukar föda upp 120 000 minkar.

Nu sällar sig Irland till många andra länder i Europa som förbjuder pälsdjursfarmning. I slutet på juni fick Irlands jordbruksminister i uppdrag av regeringen att införa ett förbud mot att föda upp djur enbart för deras päls.

– Samhället har förändrats och attityderna att hålla djur i fångenskap specifikt för deras päls … attityderna har verkligen avsevärt förändrats emot det, sa Charlie McConalogue, Irlands jordbruksminister, till journalister utanför regeringsbyggnaden den 22 juni, rapporterar RTÉ.

Sedan 2018 har ett förbud mot pälsdjursfarmning diskuterats på Irland, men när coronapandemin inträffade fick det slutgiltiga beslutet och genomförandet skjutas på framtiden. Fram tills nu.

I dag finns det tre minkfarmar i landet, som brukar föda upp 120 000 minkar, men i dagsläget finns det bara 24 000 minkar på Irland, uppger organisationen Respect for animals som refererar till en artikel i Irish times. Orsaken är att de enda minkar som är kvar är det antal som brukar sparas för fortplantning. Det hade tidigare varit tal om att minkarna på Irland skulle avlivas efter att covid-19 hade hittats på en minkfarm i Danmark. Men det blev aldrig av.

Många länder har förbjudit pälsdjursfarmning

Irland är inte ensamma om att förbjuda pälsdjursfarmning. Enligt organisationen Djurens rätt är pälsdjursfarmning förbjuden i Storbritannien, Österrike, Makedonien, Slovenien, Kroatien, Luxemburg och Serbien. Dessutom ska pälsdjursfarmning förbjudas i Belgien år 2023, i Nederländerna år 2024 och i Bosnien-Hercegovina år 2029.

Tidigare i år sade Irlands jordbruksminister Charlie McConalogue till Irish farmers journal:

– Irländare känner stark empati och ansvar för djur. Det återspeglas i de val vi gör som konsumenter när vi köper djurbaserade produkter och det är avgörande för vårt rykte på exportmarknaden att ha en hög standard.

Ägarna till minkfarmarna på Irland ska ersättas för förlorad inkomst, avgångsvederlag och kompenseras för kostnaderna det innebär att riva byggnaderna. Minkfarmarna har tillsammans 12 heltidsanställda. Under högsäsong brukar det vara 30 personer som arbetar med att döda minkarna.