Radar · Politik

MP lovar strid mot C – men har uppförsbacke i riksdagen

Miljöpartiets språkrör Per Bolund tror sig kunna komma överens med Centerpartiet om skogen och strandskyddet.

Om Stefan Löfven väljs till statsminister på onsdag väntar strid om skyddet för skogar och stränder. Miljöpartiet menar att de inte kan acceptera uppluckrat strandskydd och minskat skydd för skogen – men ser ut att ha riksdagen emot sig.

Turerna var många under måndagen. Vi släpper igenom Löfven som statsminister – på vissa villkor, sa Centerpartiet. Vi accepterar inte Centerpartiets villkor – men röstar ja till Löfven, sa Miljöpartiet. Något klart besked om hur Centerpartiet ställde sig efter Miljöpartiets nej, fick vi aldrig – men Stefan Löfven räknar med att frågorna kan lösas i ett senare skede.

Så vad handlar striden om?
Den ena knäckfrågan gäller balansen mellan skogsägarnas intressen och värnandet av biologisk mångfald. Enligt Miljöpartiet kräver Centerpartiet att de delar av skogsutredningen som handlar om att stärka skyddet av värdefull natur ska kastas i papperskorgen. Inte minst handlar det om skydd av ett hundra mil långt bälte av fjällnära skog som betraktas som i det närmaste unikt i Europa. Miljöpartiets språkrör Per Bolund anser att frågan är viktig ur ett globalt perspektiv.

– Vi är mitt inne i den sjätte artutrotningen där en miljon arter är hotade, då har vi ett enormt ansvar att göra vad som krävs för att skydda de arterna, säger han.

"Inte en politik vi kan acceptera"

Likaså menar Per Bolund att Centerpartiets krav när det gäller uppluckrat strandskydd går för långt. Miljöpartiet är beredda att acceptera lättnader i strandskyddet i landsbygd där trycket på exploatering är lågt, men att det förutsätter ett stärkt strandskydd i områden med högt exploateringstryck runt kusten och i storstadsområdena, enligt Per Bolund.

– Alla som försökt ta sig fram till stranden i Stockholms skärgård att mycket redan är bebyggt och att det fortfarande ges många undantag. Skulle man ge trehundratusen markägare veto och fritt spelrum då hotar man allemansrätten för tio miljoner svenskar. Det är inte en politik vi kan acceptera, säger han.

Utan att Centerpartiet är med på uppgörelser om skogen och stranden ser det inte enkelt ut för regeringen att få förslagen genom riksdagen. I förra veckan försökte Moderaterna att locka Centerpartiet att släppa igenom en M-ledd regering bland annat med hjälp av förslag om stärkt äganderätt för skogsägarna och avskaffat generellt strandskydd. Också Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har en liknande linje som Centerpartiet i frågorna. Samtidigt uppger centerledaren Annie Lööf nu att partiet går i ”konstruktiv opposition” och inte kommer att vara en del av ett organiserat samarbete.

Inte aktuellt att ställa villkor

Men Per Bolund anser att det finns möjligheter för regeringen att nå en uppgörelse med Centerpartiet.

– Vi har fört diskussioner om de här frågorna under hela mandatperioden och kunnat hitta lösningar framåt. Miljöpartiet har visat att vi är beredda att ge och ta för att hitta vägar framåt, men vi kan inte bara ge, säger Per Bolund.

Att ställa villkor om att lösa frågorna om strandskyddet och skogen för att rösta för Stefan Löfven i statsministeromröstningen har inte varit aktuellt, enligt Per Bolund. Han understryker att partiet tagit ställning till två olika frågor var för sig: Statsministeromröstningen och Centerpartiets krav.

– Röstar man rött till Stefan Löfven röstar man i praktiken för en moderatledd regering stödd av Sverigedemokraterna. Sedan har det funnits ett politiskt förslag på bordet som vi sagt nej till för att det hotar just de värden som vårt parti kommit till för att värna.

Syre har sökt företrädare för Centerpartiet som avböjt att kommentera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV