Radar · Miljö

Greenpeace: Majoritet vill ha förbud mot fossilinvesteringar

Aktion för att AP-fonderna ska sluta investera i fossila bränslen.

En majoritet (52 procent) är positiv till att förbjuda de statliga AP-fonderna från att investera pensionspengar i bolag med verksamhet i kol, olja och gas, enligt en ny opinionsundersökning på uppdrag av Greenpeace.

– Det är en skandal att svenska folkets pensionspengar fortfarande investeras i bolag som utvinner fossila bränslen. Om inte AP-fonderna själva klarar att följa Parisavtalet så krävs ett förbud mot fossilinvesteringar, säger Rolf Lindahl, Greenpeace.

30 procent av de 1 000 tillfrågade personerna uppger till Sifo att ett förbud är en dålig idé och 18 procent är ”tveksam, vet ej”.

Vid årsskiftet hade AP-fonderna investeringar på 16 miljarder med koppling till fossila företag, enligt en granskning av SVT.

– Det är glädjande att första och andra AP-fonden har sålt av sina fossilinnehav. Nu är det hög tid att de andra fonderna investerar våra pensionspengar i långsiktigt hållbara företag och branscher som har framtiden för sig, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV