Radar · Miljö

Etiopien fortsätter fylla omstridd damm – vill bli Afrikas största elexportör

Arkivbild från bygget av jättedammen i Etiopien.

Etiopien uppger att man har inlett den andra fasen av fyllandet av den kontroversiella jättedammen vid Blå Nilen. Egypten kallar dammfyllningen för ”ett brott mot internationella lagar och normer” och motsätter sig vad man kallar ett egenmäktigt beslut.

Bygget av Stora etiopiska renässansdammen vid Blå Nilen har fått de tre Nilenländerna Sudan, Etiopien och Egypten att hamna i bråk.

Projektet är en central del i Etiopiens ambition att bli Afrikas största elexportör. I Egypten och Sudan är i stället oron stor över att dammen ska leda till minskade flöden i den livsviktiga Nilen, och länderna har efterfrågat ett avtal som garanterar minimiflöden och konfliktlösningsmekanismer innan anläggningen tas i bruk. Dammen är uppförd på bifloden Blå Nilen, som står för 85 procent av Nilens vatten.

Etiopien inledde projektet med Afrikas största damm 2011.

På torsdag hålls ett möte om frågan i FN:s säkerhetsråd på begäran av Tunisien å Sudans och Egyptens vägnar, uppger en källa för AFP. Länderna har under en tid tryckt på för att säkerhetsrådet ska ta upp frågan.

Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry säger att förhandlingarna länderna emellan har hamnat i en återvändsgränd och anklagar Etiopien för att föra en politik ”som undergräver gemensamma strävanden mot en överenskommelse”.

Etiopien har tidigare sagt att man planerar att fortsätta dammprojektet med eller utan avtal.

Blå Nilen har sin upprinnelse i Tanasjön i Etiopien, och möter Vita Nilen – med ursprung i Victoriasjön – vid Sudans huvudstad Khartum. Nilen mynnar sedan ut i Medelhavet.

Fakta: Dammbygge inleddes 2011

• Vattenkraft är en av Etiopiens viktigaste naturtillgångar men under lång tid utnyttjades den knappt alls. Men med stöd av utländskt bistånd och investeringar inleddes en storsatsning efter millennieskiftet. Kapaciteten har ökat snabbt och nu utvinns nästan all elektricitet som förbrukas i landet genom vattenkraft. Etiopien exporterar också el till andra afrikanska länder.

• Etiopien började bygga Stora etiopiska renässansdammen vid Blå Nilen, inte långt från gränsen till Sudan, under den arabiska våren 2011 – utan att konsultera Egypten. Dammen är den största i sitt slag i Afrika.

• Blå Nilen är tillsammans med Vita Nilen de två största bifloderna till Nilen. Blå Nilen förser även Sudan med vatten.

• Ett avtal från 1959 ger Egypten och Sudan rätt till nästan allt Nilens vatten. Det ger också Egypten vetorätt över byggprojekt i länder uppströms som kan påverka den egna vattenförsörjningen. Men Etiopien säger sig inte begränsas av ett så pass gammalt avtal.

• Egypten fruktar att den enorma dammen ska påverka vattenmängden i Nilen. Nästan hela den egyptiska befolkningen lever i den smala bördiga remsa som Nildalen utgör. Egypten är beroende av Nilen för 90 procent av sin vattenförsörjning.

Källa: Landguiden/UI, BBC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV