Radar · Miljö

Konsumentverket: Sprid rätt information om hållbar konsumtion

Hushållen står för majoriteten av den konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige.

Hushållen är ansvariga för 60 procent av den totala konsumstionsbaserade klimatpåverkan i Sverige.

Det finns gott om svenskar som vill leva miljömedvetet och agera på ett hållbart sätt i vardagen. Många tycker dock att det är krångligt och svårt att veta var den bästa informationen finns.

För att göra någonting åt detta erbjuder Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå konsument” pålitlig information och konkreta råd för en mer klimatvänlig konsumtion i vardagen.

Viktigt att sprida informationen

”Genom att använda och sprida informationen vidare kan du hjälpa konsumenter att agera mer hållbart i vardagen vilket bidrar till FN:s globala mål att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar”, skriver Konsumentverket.

Konsumentverket tipsar även om olika sätt att sprida informationen på. Det kan bland annat röra sig om att publicera informationen på olika plattformar och länka vidare till Hallåkonsument, anordna föredrag, seminarier eller studiecirklar, eller att ta fram eget informationsmaterial med stöd av Konsumentverkets information.