Radar · Migration

Rädda barnen: trafficking av barn är osynligare under pandemin

En tredjedel av alla som faller offer för traffickingnätverk globalt är barn.

Under pandemin har smugglare blivit mer aktiva online och bakom stängda dörrar än tidigare, enligt en ny rapport från Rädda barnen. De unga offren har blivit mer osynliga och sårbara som en konsekvens av att kriminaliteten flyttat från gatan.

De som oftast faller offer för vad Rädda barnen i den elfte upplagan av rapporten Little Invisible Slaves kallar för e-trafficking är barn och tonåringar. När skolor har stängt och fattigdomen ökat har den smutsiga industrin blomstrat. Under pandemin har kriminaliteten blivit mer osynlig än tidigare och därför ännu svårare att komma åt. Kriminella gäng kan därmed tvinga in sina traffickningoffer i prostitution, narkotikasmuggling eller tvångsarbete i ännu högre utsträckning.

Enligt den nya upplagan av Little Invisible Slaves har Syd- och Västeuropa det högsta antalet bekräftade traffickingfall globalt sett, med 4168 barn som enligt statistiken har fallit offer. I Italien rörde fem procent av totalt 2040 fall barn. 80 procent av fallen totalt sett handlar om flickor och kvinnor. Globalt sett är en tredjedel, 34 procent, av alla som utsätts för trafficking barn.

De barn och tonåringar som råkar illa ut kan i sin tur vara barn till flickor och kvinnor som sålts. Barnen kan vara resultat av våld och övergrepp som mammorna fått utstå.

– Det här är ofta barn till ensamstående tjejer som har lurats, sålts, kidnappats och utsatts för tortyr och våldtäkt på väg till Europa. Barnen är ofta också fångar tillsammans med sina mödrar. De är fångade i en cykel av våld, utpressning och övergrepp som måste brytas till varje pris. Det är viktigt att stärka och stödja tjänster för att hjälpa dessa kvinnor att fly och garantera dem hälsa, utbildning, skydd och inkludering för sina barn, säger Raffaela Milano, europeiska Rädda barnens programdirektör i Italien.

En trend som lyfts fram som särskilt oroande är att allt fler kvinnliga traffickingoffer med barn har skickats tillbaka till Italien från andra EU länder i enlighet med Dublinförordningen, som säger att det EU-land dit någon först anländer ska ansvara för asylansökan. I fjol var siffran tillbakaskickade familjer 12 procent, medan motsvarande siffra 2016 var sex procent av fallen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV