Radar · Nyheter

52 bekräftade covidfall på Ängsbacka – stänger ner resten av sommaren

Kursgården Ängsbacka har i samråd med smittskydd Värmland beslutat att pausa sina kurser efter att Covid-19 spridit sig bland personal och kursdeltagare.

På Kursgården Ängsbacka i Värmland, ett mecka för nyandlighet som attraherar folk från stora delar av världen, befinner sig 52 personer som är smittade av Covid-19. Verksamheten har, trots den rådande pandemin, rullat på under 2020 och 2021. Nu har man dock stängt campingverksamheten och kommande kurser är lagda på is.

500 personer befann sig på kursgården under den nyligen avslutade tantrafestivalen – ungefär hälften mot tidigare år. En person tog ett självtest och visade sig bära på Covid-19, vilket hen meddelade företrädare för Ängsbacka. Det var den 29 juli. Personen tog sig hem för egen maskin och meddelade sitt tillstånd hemifrån.

Sedan spred sig smittan snabbt. 15 fall blev snabbt 25 på måndagen. Och i tisdags tog man beslutet att stänga campingen efter att smittan skenat ytterligare.

"Vi står för konsekvenserna"

Hur många som smittats på Ängsbacka kan inte vd Ida Freyschuss redogöra för, med tanke på att människor kommer och går från Ängsbacka, men i dagsläget är alltså 52 personer med koppling till Ängsbacka smittade.

– Huruvida vi har gjort fel eller inte är svårt att säga, men vi står för konsekvenserna och vi tar situationen på stort allvar, säger Ida Freyschuss som berättar att en sjuksköterska varit på plats och som gör dagliga bedömningar, och att man samarbetat med Smittskydd Värmland och omkringliggande vårdcentraler.

Ängsbacka har även tidigare haft isolerade fall av Covid-19, men då valt att inte berätta om det publikt.

– Vår startpunkt har varit att om vi har enstaka fall och bedömer att verksamheten kan fortgå utan att påverkas negativt så kommer vi att hålla campingen öppen.

Men i samband med att Folkhälsomyndigheten lättade på restriktionerna den 1 juli har också kursdeltagare haft en lättsammare inställning, tror Ida Freyschuss som betonar att man valt att lägga mycket ansvar på den enskilda individen – men att nödvändig information om fysiskt avstånd och hygienföreskrifter varit väl synliga, både med skyltar på plats och i de digitala kanalerna.

Under den gångna tantrafestivalen var det inte tillåtet att beblanda sig med andra kursdeltagare, utan man fick ta med sig en egen partner.

– Folk höll mer avstånd förra året. När Sverige öppnade upp den 1 juli ändrade också folk sitt beteende känns det som.

160 personer jobbar på Ängsbacka

Ängsbacka är en stor gård med mycket land och det krävs många händer för att hålla igång verksamheten. Omkring 160 personer finns för närvarande på plats för att arbeta i olika former, volontärer och anställda. Men möjligheten att hålla isär personer som bär på smittan med övriga är god, menar Ida Freyschuss.

– Vi har ett stort fokus på att hålla folk separerade på ett bra sätt. Och vi har många byggnader och rum. Vi har även våra matplatser utomhus.

Campingen förblir stängd för gäster först och främst under augusti.

– Sedan sker en utvärdering i samarbete med Smittskydd Värmland hur vi gör med resten av året. säger Ida Freyschuss.

Läs mer: Coronautbrott stoppar populär sexfestival på Ängsbacka

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV