Radar · Inrikes

Ytterligare sju miljarder till vård och vaccin

Socialminister Lena Hallengren, finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Åsa Lindhagen presenterar förslag ytterligare sju miljarder kronor på vården på grund av pandemin.

Regeringen vill satsa ytterligare sju miljarder kronor på vården på grund av pandemin. Pengarna ska gå till främst covidvård, uppskjuten vård och vaccinationerna. Samtidigt förlängs en rad stöd till enskilda.

– Vi tillför ekonomiska resurser för att förstärka vaccination och smittskyddsarbetet. Totalt innehåller paketet satsningar på sju miljarder kronor, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff tillsammans med biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP) och socialminister Lena Hallengren (S).

De sju miljarderna ska användas för covidvård och för annan vård som skjutits upp på grund pandemin, samt till inköp av vaccin och utförande av vaccinationer.

Mer till regionerna

Pengarna ska exempelvis gå till regionerna.

– Vi kommer att komma med förslag om att skjuta till ytterligare två miljarder till regionerna, säger Magdalena Andersson.

– Vi agerar återigen för att säkerställa resurser till sjukvården.

Enligt biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP) förlängs också en rad olika stöd, exempelvis karensavdraget, till dem som måste stanna hemma på grund av covid-19-pandemin.

– Du ska inte behöva tveka om att stanna hemma om du blir sjuk, säger hon.
Vi vill också meddela att vi nu kopplar de här stöden till vaccinationsmålet.

– Det vill säga de här stöden kommer att förlängas så länge som vaccinationsmålet inte är uppnått.

Med i ändringsbudgeten

Det handlar även om ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna och kompensationen till arbetsgivare för ökade kostnaderna för sjuklöneersättningar.

– Vi förlänger också det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna för samtliga, säger Åsa Lindhagen.

– Regeringen förlänger också ersättningar för riskgrupper och vissa anhöriga.

I takt med att fler och större leveranser av vaccin kommer in kommer regeringen att avsätta pengar till kostnaderna för regionerna.

Regeringen ger ytterligare en miljard för vaccininköp och kostnader kring vaccinationer, uppger Lena Hallengren.

– Vi har varit tydliga från början. När det handlar om att vårda, minska smittspridning eller vaccinera så får inte pengar stå i vägen, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Det är för att klara sådana här kriser som det varit viktigt att spara i ladorna.

Förslagen om mer pengar till vård och vaccin finns med i en extra ändringsbudget och i vårändringsbudgeten för 2021 som presenteras den 15 april.