Radar · Djurrätt

Sveriges första djurpolitiska program lanserat

Grisar ska kunna få böka i jorden.

Avvecklad minkfarmning, införande av en djurombudsman och bättre djurhållning. Det är lite av innehållet i Miljöpartiets djurpolitiska program som lanserades i torsdags. De blir därmed det första partiet som tar ett samlat grepp kring djurfrågor.

– Det jag är mest nöjd med är att det nu finns ett 30-sidigt program som tar upp djurvälfärd och djurskyddsfrågor, säger Elisabeth Falkhaven, djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Syre.

Partiet har försökt att ta ett brett grepp kring djurfrågorna och vill bland annat inkludera viltlevande djur i djurskyddslagstiftningen, på liknande sätt som bland annat Norge, Finland och Storbritannien gjort.

Partiet vill också jobba för att skärpa internationell lagstiftning kring handel med vilda djur och stärka arbetet mot antibiotikaresistens, båda viktiga för att förhindra ytterligare epidemier och pandemier.

– Kopplingen till djur och djurhållning är tydlig när det gäller epidemier och pandemier. Därför måste vi se till att djurhållningen blir bättre, i Sverige och globalt, säger Elisabeth Falkhaven.

Rätt att vistas utomhus

Bland annat vill partiet helt förbjuda burhöns, och se till att såväl grisar som kor har möjlighet att vistas utomhus.

– Alla djur ska få lov att vara ute, det borde vara en självklarhet. Och inte bara vissa bestämda tider, utan när vädret tillåter. Men det är väldigt mycket det ekonomiska som styr här, säger Elisabeth Falkhaven.

Hon lyfter att det också är viktigt att kalvar ska få ha rätt att vara med sin mamma och dia och programmet konstaterar att ett minimum när det gäller tid borde vara två månader.

– Det står ju till och med i lagen att djur ska kunna utföra sina normala beteenden. På SLU har man dessutom testat detta och sett att det fungerar bra. Man behöver tänka om lite i hur man organiserar uppfödningen, men det behöver inte innebära en ekonomisk förlust, för både kalvarna och korna verkar bli friskare, så man tjänar in det någon annanstans, säger Elisabeth Falkhaven.

Vill införa djurombudsman

För att få till ett bättre djurskydd överlag så vill partiet skydda djurens intressen i grundlagen. De vill också införa en djurombudsman och återinföra en djurskyddsmyndighet (vilket infördes år 2004 men som togs bort tre år senare), istället för att frågorna som nu tas omhand av en enhet på jordbruksverket.

– När det är samma myndighet som näringsintressena som ska föda upp djur för att bli mat som också har hand om djurskyddet så blir det svårt. Alla experter och forskare som vi pratat med har tyckt att det vore bra om det återinförs en djurskyddsmyndighet, säger Elisabeth Falkhaven.

En hel del skriver partiet också om djurtransporter. Bland annat vill man förkorta maxtiden när det gäller transporter för fåglar, då slaktkycklingar är de djur som i högst utsträckning dör under djurtransporter då de är känsliga för temperaturförändringar. I Sverige är maxgränsen idag åtta timmar för så kallade slakttransporter. För fåglar vill Miljöpartiet därför korta ner denna tid till max fyra timmar.

För att komma åt de internationella transporterna behöver man jobba inom EU, menar Falkhaven.

– Att man föder upp kalvar på Irland för att det är grönt och fördelaktigt och sedan transporterar dem till Italien för att de byggt upp stora slakterier är helt absurt. Men det är det system vi har byggt upp och kan vara svårt att komma bort ifrån. Men man kan börja med att dra ner antalet timmar som de får transporteras och lägga ihop alla transportsätt. Det spelar ju ingen roll för kalven om det är en bil den står på eller ett båtdäck, det är ju fortfarande en transport den utsätts för.

Ursprungsmärkning på restauranger

Miljöpartiet skriver också i programmet att ”animaliska livsmedel och andra produkter som kommer från djur som behandlats på ett sätt som skulle vara förbjudet i Sverige eller tagits fram i strid med gällande EU lagstiftning, inte ska kunna serveras eller användas inom offentliga verksamheter”.

– Vi vet att en god djurvälfärd har ett starkt stöd bland svenska konsumenter och det är därför också viktigt att det även införs en ursprungsmärkning av animaliska livsmedel i restaurang och storkök, säger Jenny Lundström, djurpolitisk ansvarig i partistyrelsen i ett pressmeddelande.

Att få igenom programmet till riktiga förslag kommer att bli en utmaning, åtminstone på vissa punkter, menar Elisabeth Falkhaven.

– Vissa saker vet jag att många partier håller med om. Det handlar kanske mest om att de inte prioriterat frågan. Men andra saker kan vara svårare att få igenom. Vi vill också skärpa reglerna kring fiskar. Det finns ju en hel del forskning numera som visar att fiskar har känslor, vissa lever i par och de kan vara ganska smarta. Men som vårt samhälle är uppbyggt nu så kommer det bli svårt att ändra många strukturer. Men vi måste ändå börja uppmärksamma att vårt sätt att nyttja djur också betyder att vi har ett stort ansvar för djurets liv och mående.

Du kan läsa programmet i sin helhet här.