Radar · Miljö

Studsvik får tillbaka 2 800 tunnor med radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall som visat sig att det var farligare än väntat har nu  skickas tillbaka Studsvik från slutförvaret i Forsmark (bilden) .

2 800 tunnor med radioaktivt avfall från Studsvik har sedan slutet av 1900-talet felaktigt förvarats i Forsmark. Nu ska tunnorna tas upp ur slutförvaret och skickas tillbaka till Studsvik, uppger P4 Sörmland.

Tunnorna med det radioaktiva avfallet har förvarats felaktigt sedan slutet av 1900-talet och är en del av de cirka 10 000 tunnor som från Studsvik som förvaras i ett förslutet bergrum 50 meter under havsbotten, uppger TT.

Enligt P4 Sörmland upptäcktes misstaget efter att företaget Svafo gått igenom avfallet, som visade sig innehålla farligare ämnen än vad som tidigare var känt. Bland annat påträffades så kallat mörkerriktmedel från Försvarsmakten i tunnorna som tros innehålla radium i farliga mängder.

”Det handlar om äldre avfall från försvaret, sjukvården och kärnforskning, som i vissa fall kan ha felaktig dokumentation. Sedan en längre tid har det därför stått klart att aktuellt avfall ska tas upp, kontrolleras, vid behov hanteras för att sedan deponeras på nytt, säger Peter Selting, chef för Svensk kärnbränslehanterings (SKB) avdelning för säkerhet, kvalitet och miljö på SKB:s hemsida.

Misstaget kan innebära högre halter av långlivat radioaktiva ämnen och innebära en stor risk för människors hälsa i framtiden, enligt Svensk kärnbränslehantering. Källa: P4 Sörmland.

Enligt SKB påbörjas nu det radioaktiva avfallet tas upp transporteras på containrarna till Studsviksområdet, ”där de ska kontrolleras och vid behov hanteras för att sedan deponeras på nytt”.

SKB uppger att kostnaden blir cirka 60 miljoner kronor – en kostnad som ”kommer att fördelas på mottagarna i Studsvik”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV