Radar · Integritet

Ny forskning: Manlighetsnormer leder till sämre hälsa

Bristande säkerhetsfokus till följd av maskulinitetsnormer kan leda till fler arbetsplatsolyckor, enligt kunskapsöversikten.

Normer om maskulinitet bidrar till att män inte får rätt vård och dör i förtid. Det visar forskning sammanställd av Jämställdhetsmyndigheten, som pekar ut att normer påverkar risken för självmord, arbetsplatsolyckor och tröskeln för att söka vård.

– Uppfattning om att ”en bra karl reder sig själv” eller att ”ensam är stark” lever kvar på många håll. Sådana uppfattningar kan förstås vara positiva, men forskningen visar att normen om att ha en stark tilltro till sig själv också kan vara särskilt negativ för mäns hälsa. Om de till exempel väntar för länge med att söka vård kan sjukdomar utvecklas onödigt långt. Det gäller inte minst vid psykisk ohälsa, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare vid myndigheten.

Enligt Maskuliniteter och ohälsa – en översikt dör fler män än kvinnor i förtid av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärl-sjukdomar och cancer, samt av arbetsplatsolyckor och självmord.