Glöd · Ledare

Moderaterna offrar dem som har det svårast på populismens altare

Moderaterna har i dagarna gått ut med att de vill sänka bidragen för nyanlända väsentligt, till maximalt 12 000 kronor efter skatt de första fem åren – om man som nyanländ alltså överhuvudtaget lyckas kvalificera sig till den taknivån. Argumentationen bakom förslaget är att skapa ”ökade incitament” för invandrade att lönearbeta. Det är nämligen, enligt moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson, de generösa bidragens fel att människor inte kommer ut på arbetsmarknaden, och det är givetvis dåligt för integrationen. 

Summan på 12 000 kronor i maxbelopp för bidrag är baserad på en uträkning kring 75 procent av en ingångslön på 20 000 kronor, och Moderaterna hänvisar här till rapporten Lönar sig arbete? 2.0 som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, tog fram 2018. Tråkigt nog verkar det vara det enda Moderaterna tagit därifrån, för resten av innehållet i rapporten är nämligen synnerligen intressant. 

Exempelvis det här konstaterandet på sida 36: ”Låga ersättningar kan också innebära att individer accepterar ett lågkvalificerat arbete istället för att invänta erbjudande om ett mer kvalificerat arbete vilket innebär en sämre matchning på arbetsmarknaden.”

Eller det här på sida 94: ”[…] de ökade inkomstskillnaderna (sedan 90-talet, min anm.) mellan de som arbetar och de som inte arbetar [har] gjort att incitamenten till arbete numera är påtagliga och att det finns liten eller ingen anledning att inrikta politiken på att öka de ekonomiska incitamenten till arbete.”

Eller det här på sida 134: ”Stärkta ekonomiska incitament att arbeta ökar sannolikheten att arbeta för dem med bäst förutsättningar, medan de med sämst förutsättningar lämnar arbetskraften. […] För att behålla dessa individer i arbetskraften kan det vara motiverat med tillräckligt höga ersättningar under den tid de förbättrar sina förutsättningar på arbetsmarknaden.” 

Eller rapportens slutkläm på sida 136: ”Valet mellan starka ekonomiska incitament att arbeta och rimliga levnadsförhållanden ställs här på sin spets.” 

Det är precis den spetsen som Moderaterna valt sida på. Man får ju nämligen utgå ifrån att de faktiskt läst rapporten som de ändå hänvisar till i sitt förslag, och man får väl även utgå ifrån att riksdagspolitiker har viss läsförståelse. Det är alltså med berått mod de väljer att lägga fram ett förslag om att öka klassklyftorna, göra skillnad på folk och folk beroende på varifrån de kommer, och offra dem med sämst förutsättningar på sitt populistpolitiska altare. Och vi vet ju alla vid det här laget vilka som står på andra sidan och vässar kniven.

Börjar komma över jet-lagen från sommartidsomställningen äntligen.

Det snöade i Skåne i går. Så mycket för den ”sommartiden” va.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV