Radar · Inrikes

Folkhälsomyndigheten: Nio av tio vill vaccinera sig

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, talar under tisdagens digitala myndighetsgemensamma pressträff om den pågående coronapandemin.

Nio av tio svenskar vill vaccinera sig mot covid-19, enligt en färsk enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. ”Drivkraften till att vilja vaccinera sig bland de äldre åldersgrupperna är att skydda sig själv”, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog.

Undersökningen genomfördes i mars och visar att 69 procent helt säkert vaccinera sig och ytterligare 22 procent kommer troligen göra det. Totalt 3 500 personer fick enkäten och en stor majoritet svarade.

Bland många yngre är drivkraften till vaccination att skydda andra, berättar Karin Tegmark Wisell.

– Vaccinationerna finns både för att skydda sig själv och andra, säger hon.

Så här långt har totalt 1 812 087 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

1 271 799 personer har fått minst en dos, vilket motsvarar 15,5 procent av den vuxna befolkningen. 540 288 personer har fått två doser, vilket motsvarar 6,6 procent.

Men medan vaccinationerna tuffar på fortsätter smittspridningen på en hög nivå. Sammantaget har 834 993 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19. De senaste siffrorna är den första uppdateringen sedan skärtorsdagen.

– Ökningen ses i stort sett alla åldersgrupper, undantaget de allra äldsta, säger Tegmark Wisell.

Ytterligare 35 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats och därmed har nu 13 533 smittade personer avlidit i Sverige.

Fakta: Om siffrorna

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.