Radar · Utrikes

EU till Turkiet: Bollen ligger hos er

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan (till vänster) och EU:s rådsordförande Charles Michel vid ett möte i Bryssel i mars 2020, Arkivbild.

Mer samarbete och stärkta kontakter utlovas från EU till Turkiet – men då krävs också respekt för mänskliga rättigheter. ”Vi sträcker ut vår hand”, säger EU-basen Charles Michel efter ”ärliga och intressanta” samtal i Ankara.

”EU är redo att föra diskussioner med Turkiet på ett gradvist, proportionellt och reversibelt sätt för att förbättra samarbete”, konstaterades i ett gemensamt uttalande från EU-ländernas stats- och regeringschefer efter det senaste webbtoppmötet, i slutet av mars.

För att bygga vidare på det befann sig rådsordförande Michel och kommissionsordförande Ursula von der Leyen i Turkiet på tisdagen för att träffa president Recep Tayyip Erdogan.

Budskapet är enkelt: EU samarbetar gärna, men Turkiet måste också bjuda till, inte minst på människorättsområdet.

– Det är upp till Turkiet att utnyttja det här tillfället, säger Michel på en kort presskonferens efteråt.

Migrationsavtal

Huvudfrågan handlar om hur ett fortsatt migrationssamarbete kan se ut. EU har sedan 2016 skickat över miljardbelopp för att stötta omhändertagandet av syriska flyktingar i Turkiet, mot att Turkiet i gengäld agerar mot smugglingen av flyktingar och migranter in i EU. Nu hoppas EU på ett bredare avtal, med ökat stöd även till Jordanien, Libanon och andra delar av området.

Ett färdigt förslag från EU-kommissionen utlovas ”inom kort”. För att få ytterligare känsla för läget åker von der Leyen direkt vidare till Jordanien för diskussioner med kung Abdullah.

Utöver stöd till flyktingarnas boende, utbildning och hälsovård flaggar hon även för mer ekonomiskt inriktad hjälp.

– EU-stöd borde framöver allt mer gå till att stötta bättre möjligheter för flyktingar att tjäna sitt eget uppehälle, säger von der Leyen.

Mänskliga rättigheter

Andra morötter till Turkiet är löften om att titta på vad som fungerar dåligt i det ekonomiska samarbetet och att utveckla resande och ”folk-till-folk”-kontakter – exempelvis i form av turkiskt deltagande i skol- och universitetsutbyten.

Samtidigt finns en rad tvisteämnen att hantera, inte minst kring turkiskt letande efter gas och olja utanför EU-landet Cypern och hur Turkiet sköter sig när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
Betydelsen av det sistnämnda upprepas gång på gång av EU-ledarna i Ankara.

– Vi siktar på ett ärligt partnerskap: att stärka det som för oss närmare varandra, men också vara väldigt tydliga kring det som skiljer oss åt. Jag är djupt oroad över det faktum att Turkiet dragit sig ur Istanbulkonventionen. Det handlar om att skydda kvinnor och barn från våld och är helt klart fel signal att skicka just nu, betonar Ursula von der Leyen.

Fakta: EU-löften till Turkiet

EU och Turkiet diskuterade konkreta samarbeten på fyra områden i samtal i Ankara på tisdagen:
Stärkta ekonomiska kontakter, bland annat med hjälp av ett ”moderniserat ramverk” för tullunionen mellan EU och Turkiet.
Behovet av dialog på ”hög nivå” för att tala om främst kampen mot klimatförändringarna och situationen kring coronapandemin.
Undersöka möjligheterna till fler direktkontakter mellan invånare i EU och Turkiet, bland annat genom turkiskt deltagande i olika EU-program.
Flykting- och migrationsfrågan, där EU-kommissionen inom kort lovar nya förslag för hjälp till syriska flyktingar i Turkiet och andra länder i området.
TT