Glöd · Debatt

Earth overshoot day: I dag tar resurserna slut

DEBATT I Sverige är det idag (6 april) “Earth overshoot day”. Det betyder att jordens resurser för det här året skulle vara slut idag om alla länder konsumerade som vi gör i Sverige. Resten av året lever vi på resurser lånade från framtiden och kommande generationer.

Earth Overshoot Day beräknas av den internationella forskarorganisationen Global Footprint Network. Miljöpartiet delar deras fokus – vi måste flytta datumet på Earth Overshoot Day framåt.

Även om alla har en roll att spela i att göra vår ekonomi hållbar är det politikens uppgift att sätta ramarna för hållbarhetsarbetet. En av politikens främsta uppgifter är att möjliggöra och underlätta för individer, företag och organisationer att vara en del av förändringen.

Miljömålsberedningen har nu i uppgift att ta fram en strategi med mål, styrmedel och åtgärder för att minska konsumtionens klimatpåverkan i Sverige och i andra länder. Det är ett oerhört centralt arbete för att klimatutsläppen ska kunna minska. Ett viktigt steg är att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi.

I dagens linjära ekonomi hamnar ansvaret för produktens hållbarhet och varaktighet hos kunden. Garantin är ofta för kort och konsumentskyddet otillräckligt. Ekonomiska drivkrafter gör det i nuläget dessutom ofta lönsamt för företag att sälja produkter med dålig hållbarhet. Därför behövs en transformativ omställning, från den linjära slit- och slängekonomin till en cirkulär ekonomi inom planetens gränser.

Den cirkulära ekonomins värdeskapande ser nämligen helt annorlunda ut. Den är inte transaktionsbaserad utan relationsbaserad. Istället för att sälja en produkt till en kund håller företaget kvar ägandeskapet över produkten under hela dess livslängd. Tydliga incitament finns då för företag att sälja produkter med lång livstid och som går att uppgradera och reparera.

Vår tids kanske tydligaste bild av ett hållbart ekonomiskt system kommer från ekonomen Kate Raworth som drar fulla hus på föreläsningar om sin “Doughnut Economy”. Raworths framtidsvision bygger på två principer. Den första är att ekonomin måste hålla sig inom de ekologiska ramarna, definierat som de utsläpp atmosfären klarar av och mängden resurser som planeten kan återskapa. Den andra är att ekonomin behöver hålla sig över det sociala golvet. Alla människor har rätt till boende, utbildning, sjukvård och annat som utgör ett gott liv.

Med andra ord måste ohållbar konsumtion minska samtidigt som människors sociala levnadsvillkor måste förbättras. Miljöpartiets vision innefattar såväl fördelningspolitik och solidaritet med utvecklingsländer, liksom satsningar på forskning och stöd till innovationer i näringslivet, och en skarp klimat- och miljölagstiftning.

Så vill vi möjliggöra för näringsliv, organisationer och individer att flytta datumet på Earth Overshoot Day framåt.