Radar · Inrikes

Beslut: Svensk biodling får rejält utökat stöd

Det nationella programmet för biodlingssektorn för en rejält utökad budget.

Regeringen har fattat beslut om att stärka det årliga stödet till svensk bioodling, och det med en ansenlig budgethöjning. Det meddelar landsbygdsministern i ett pressmeddelande.

Det är det nationella programmet för bioodlingssektorn som nu får betydligt mer medel att röra sig med. Från tidigare sju miljoner per år höjer nu regeringen budgeten till tolv miljoner per år.

– Det här är ett viktigt och behövligt stöd till biodlingssektorn för att möta aktuella utmaningar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Genom att höja budgeten och anpassa inriktningen på programmet så stärks förutsättningarna för sektorn att utvecklas och vara konkurrenskraftig.

Det nationella programmet arbetar mot fyra uttalade mål: Att främja god bihälsa, att öka antalet biodlare och antalet bisamhällen, att ta fram informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring, samt att verka för god tillgång på bra pollen- och nektarväxter.

Programmet, som tidigare hette det nationella honungsprogrammet, syftar till att stötta projekt som verkar för att förbättra svensk biodling i enlighet med de målen. Det riktar sig till allt från biodlarorganisationer och forskningsprojekt till konsumentföreningar och naturbruksgymnasier.

Fakta: Kritiserad verksamhet

Biodling har kritiserats från flera håll, bland annat av Djurens rätt, som ifrågasätter verksamheten på en rad olika punkter.
Man poängterar bland annat att människan tar större delen av binas honungsförråd, snarare än överskottet som bina producerar. Det minskar binas utsikter att överleva vinterhalvåret eller tuffa perioder med mindre mat. För att kompensera förlusten utfodras bina istället med vanligt socker eller särskilt bifoder.
Vaxet, som bina bygger sina bon med, tas också av människan. Det används sedan till att producera ytbehandlingsmedel, godis och hygien- och kosmetikaprodukter.
Kritik riktas också mot förekomsten av vingklippning, där biodlare ibland klipper av en bit av drottningens vinge. Detta för att förhindra att kolonin lämnar kupan.
Källa: Djurens rätt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV