Radar · Morgonkollen

Oklarheter kring löftena till barnmorskor

Nicole Silverstolpe, förlossningssamordnare i Region Stockholm, säger sig förstå barnmorskornas osäkerhet.

En barnmorska per födande kvinna – det är en av åtgärderna som Region Stockholm nu hoppas ska lösa förlossningskrisen. Men enligt Vårdförbundet finns fortfarande frågetecken om hur det ska gå till i praktiken.

Efter larm om dåliga arbetsförhållanden och barnmorskor som flyr förlossningsvården presenterade Region Stockholm en överenskommelse med sjukhusledningarna och regionledningen på onsdagen. Bland åtgärderna fanns målet en barnmorska per födande kvinna och en översyn av scheman.

Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, tycker att det är bra att regionen vågar ta ett beslut om en barnmorska per födande kvinna, men ser också frågetecken.

– Det som är risken är att det blir för fluffigt och att man ser det som en ambition, men inte gör konkreta åtgärder av det. Då kommer det ju att falla platt, säger hon.

Vill se tidsplan

Hon saknar framför allt en tidsplan och en konkret beskrivning av vad som ska göras och vilka resurser som ska tillföras.

– Regionen behöver också presentera hur de tänker ta itu med det akuta och lösa situationen som är här och nu, i väntan på att de här åtgärderna implementeras.

Åtgärden om en barnmorska per födande kvinna var ett av kraven från Vårdförbundet, eftersom det enligt forskning bland annat minskar risken för komplikationer och bidrar till en bättre förlossningsupplevelse, säger Emma Jonsson.

– I dag har en barnmorska kanske två eller till och med tre personer i förlossningsarbete med värkar och har inte möjlighet att stanna kvar inne på rummet i den mån som man behöver.

Behöver anställa fler

Emma Jonsson tror att åtgärden på lång sikt skulle kunna locka tillbaka barnmorskor till förlossningsvården, men för att det ska fungera rent praktiskt måste fler anställas. Dessutom behöver man nå ut till dem som i dag är på väg bort från yrket.

Hon hade därför önskat mer konkreta besked om hur arbetsbelastningen ska minska och hur man ska få in åtgärder som schemalagd återhämtning, kunskapsutveckling och friskvård i barnmorskornas arbete.

Regionens förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe säger att hon förstår osäkerheten.

– Jag vill lugna personal och även blivande mammor med att vi verkligen vill lösa det här. Vi förstår verkligen att det i grunden finns ett problem med arbetsmiljön som måste hanteras.

Samordnaren betonar samtidigt att det inte finns några enkla lösningar. Förändring kommer att ta tid. Enligt henne behövs det ett brett grepp för att förbättra arbetsmiljön, få befintliga barnmorskor att stanna och uppsagda att komma tillbaka.

– Vi behöver förändra arbetsuppgifter. Det är ju ont om barnmorskor och sjuksköterskor generellt och då måste man se vilka arbetsuppgifter vi kan plocka bort. Det är ett jobb som görs bäst ute nära patienterna, det är där man vet vad som kommer att passa på den specifika kliniken, säger hon

"Behövs fler barnmorskor"

Enligt Nicole Silverstolpe kommer det att krävas fler barnmorskor på avdelningarna för att uppnå en barnmorska per födande kvinna.

– Arbetsmiljön måste förbättras och trängseln minska. De som är på förlossningen ska vara där för att föda och barnmorskorna ska kunna ägna sig åt just det. Att skapa lugn är delvis en organisatorisk fråga, men där vi står i dag, är jag övertygad om att det behövs fler barnmorskor.

Nicole Silverstolpe förklarar att arbetet med en handlingsplan har påbörjats men att det är ”jättemånga delar”.

– En handlingsplan med en viljeriktning och ett upplägg med vem som gör vad borde vi ha på plats om några veckor.

TT: Hur ska ni göra för att få tillbaka barnmorskor som sagt upp sig?

– Jag tror att det krävs att våra förslag är så konkreta så att man förstår hur det ska göras och att de själva tror på att det kommer leda till en förändring. Det är väldigt kompetenta medarbetare som kommer att göra sin egen bedömning om det håller.