Radar · Miljö

Rapport: ”Biologiskt nedbrytbar plast” bryts inte alltid ner

Det krävs en rad olika förutsättningar för att plast som är märkt som biologiskt nedbrytbart ska kunna brytas ned i den öppna miljön, skriver en grupp forskare i en ny rapport.

Plast som är märkt som ”biologiskt nedbrytbart” bryts inte spontant ner i den öppna miljön, även om det låter så, varnar en grupp forskare för i en ny rapport som syftar till att ge EU-kommissionen vetenskapligt stöd för ett nytt ramverk för användning av termen.

De flesta biologiskt nedbrytbara plaster är konstruerade för att bara brytas ned i speciella industriella komposteringsanläggningar och processen kräver ofta nödvändiga mikroorganismer och andra omständigheter som exempelvis rätt temperatur. Annars bryts plasten inte ned under en rimlig tidsperiod, vilket ofta är fallet om plast, trots att det är märkt som biologiskt nedbrytbart, lämnas i den öppna miljön.

För att kunna hjälpa till att lösa problemet med det växande plastavfallet, behöver biologiskt nedbrytbar plats hanteras på rätt sätt, menar en grupp forskare i rapporten Biodegradability of Plastics in the Open Environment där de ger flera policyrekommendationer med vetenskapligt stöd till EU-kommissionen för ett nytt ramverk för biologiskt nedbrytbar plast.

– Jag tror att det viktigaste budskapet är att biologiskt nedbrytbar plast har en roll att spela för att minska ansamlingen av plast i den öppna miljön – men bara i vissa specifika applikationer, säger professor Antal Boldizar, forskare vid Chalmers tekniska högskola en av författarna bakom rapporten i en kommentar till högskolan.

Forskarna rekommenderar bland annat att användningen av biologisk nedbrytbar plast begränsas i den öppna miljön till specifika områden där det inte är möjligt med återvinning, reduktion eller återanvändning.

– I andra fall, inklusive engångsförpackningar och plastpåsar, skulle det troligen vara bättre att minska mängden plast vi använder, att återanvända den, återvinna den eller, där vi kan, kompostera den i industrianläggningar, säger Antal Boldizar.

Det är också viktigt att det tas fram enhetliga testnings- och certifieringsstandarder för användning av termen biologiskt nedbrytbar plast, så att det verkligen gör någon nytta för att minska plastavfall i naturen, menar forskarna.

Ett annat huvudbudskap som förs fram i rapporten är vikten av att tillhandahålla nödvändig och korrekt information om vilka egenskaper och begränsningar den biologiskt nedbrytbara plasten har och vad som krävs vid användning och hantering av den.

Här kan du läsa rapporten: Biodegradability of Plastics in the Open Environment

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV