Radar · Miljö

”AP-fonderna har inte fått fossila bolag att minska utsläppen”

Trots att Naturskyddsföreningens granskning visar att AP-fonderna minskat sina innehav i fossila bolag har AP-fonderna tillsammans investerat i 66 av de 200 bolag i världen som äger störst fossila reserver, till ett värde av 15,7 miljarder kronor.

Trots att AP-fonderna uppger att de tar klimatet på allvar så visar Naturskyddsföreningens nya rapport att våra statliga pensionsfonder investerat miljarder i väldens största utsläppsbovar.

Trots att AP-fonderna försvarar sina miljard-investeringar i fossila bolag med att de genom ett aktivt ägande kan påverka bolagen att bli mer hållbara, har inte ett enda av bolagen ens satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

Det hävdar Naturskyddsföreningen, som återigen har granskat AP-fondernas innehav i bolag vars verksamhet skadar miljön – ”som utvinner, framställer eller baserar sin kraftproduktion på kol, olja och fossilgas”.

Dock har AP-fonderna frekvent röstat för att stärka bolagens klimatarbete på bolagsstämmor. Granskningen visar också att under 2020 har AP-fonderna minskat sina innehav i fossila bolag. Bäst i klassen var Första och Andra AP-fonden, som sålt sitt innehav i bolag som utvinner och framställer fossila bränslen.

Men AP-fondernas samlade investeringar, med ett värde av 15,7 miljarder kronor, finns i 66 av de 200 bolag i världen som äger de största fossila reserverna – och som om de skulle förbrännas skulle generera lika stora utsläpp som hela Sverige släpper ut på ett år.

Naturskyddsföreningen kräver nu att AP-fondernas investeringar och ägande blir förenligt med Parisavtalet och vill bland annat att AP-fonderna ska ”avinvestera alla innehav i bolag vars verksamhet går ut på att utvinna och producera fossila bränslen.”

Rapporten finns att läsa här:  Våra fossila pensioner