Radar · Mänskliga rättigheter

HD fastställer unik dom mot krigsförbrytare i Sverige

Högsta Domstolen har för första gången prövat en dom om krigsförbrytelser.

För första gången har Högsta domstolen avgjort ett fall av krigsförbrytelser. Domstolen fastställer hovrättens dom mot en man i Sverige som dömts för att ha poserat på bilder och film framför lemlästade offer.

Högsta domstolen har prövat frågan om det är en krigsförbrytelse att posera framför avlidna personer.

Det handlar om en man som tjänstgjorde som soldat i de kurdiska peshmergastyrkorna under inbördeskriget i Syrien. I samband med en strid i den irakiska provinsen Kirkuk poserade mannen vid fyra tillfällen på fotografier och i en film framför stympade och lemlästade offer.

Avlidna personer

Mannen dömdes i såväl tingsrätten som hovrätten för brott mot lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser för att ha allvarligt kränkt de avlidnas personliga värdighet.

Högsta domstolen har prövat frågan om lagen även omfattar avlidna personer. Högsta domstolen kommer i domen fram till att döda personer kan ses som skyddade personer i den internationella humanitära rätten och att därför även den svenska regleringen har denna innebörd.

Enligt domstolen har mannens handlingar inneburit att de döda personerna förödmjukats och kränkts. Mannen döms därför för fyra fall av krigsförbrytelser mot person. Enligt Högsta domstolen saknas förutsättningar för att bestämma ett längre fängelsestraff än ett år.

Enligt professorn i internationell rätt, Mark Klamberg, är domen unik.

Unik dom

– Det är en viktig dom både i förhållande till intresset av att bestraffa de aktuella handlingarna men även för att reda ut och bekräfta hur denna lagstiftning i stort ska tillämpas i Sverige, säger han till TT.

Olika grupper som deltagit i konflikter i Syrien och Irak har själva dokumenterat sina gärningar med foto eller film och spridit dessa i sociala medier.

– Många av dessa bilder och foton har rört liknande situationer som i detta fall, det vill säga där man förnedrat dödade personer från fiendesidan. Nu är det klarlagt att krigets lagar och den svenska lagstiftningen kriminaliserar sådant handlande, säger Klamberg.

– Det svenska fallet är också av relevant för andra länder, där de redan genomfört eller ska genomföra rättegångar beträffande likartade handlingar, säger Mark Klamberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV