Radar · Djurrätt

Djur lämnades att självdö – låg utspridda över gårdsplan

Flera djur på en gård i Jönköping hade självdött.

När länsstyrelsens kontrollanter besökte en lantbrukare i Jönköping möttes de av en förskräcklig syn. Flera kor och kalvar hade lämnats att självdö och låg utspridda på gården. Nu har lantbrukaren polisanmälts för djurplågeri.

Det var i april som länsstyrelsen efter en anmälan gjorde en djurskyddskontroll hos lantbrukaren, som hade djur på två olika fastigheter. I samband med detta fann kontrollanterna flera döda kor och kalvar som låg utspridda över gårdsplanen på den ena gården.

Djuren hade enligt kontrollrapporten inte avlivats utan självdött. På bilder från rapporten går också att se att en kviga ligger död med gödsel baktill, vilket enligt rapporten är en tydlig indikation på att djuret tagits ut medan hon var vid liv och fått ligga på samma plats tills hon självdött. Enligt länsstyrelsens bedömning hade flera av djuren som självdött legat på gårdsplanen under en längre tid.

På gården fanns också en del djur som fortfarande var vid liv. De hade släppts ut i en hage där de hölls under dåliga förhållanden. I länsstyrelsens rapport beskrivs miljön i ladugården som: ”utgödsling och renhållningen av ladugården var kraftigt eftersatt. Det var en mycket dålig miljö för de djur som har hållits där.”

På den andra gården, som tillhör samma person, fann länsstyrelsens kontrollanter flera uppbundna djur som inte hade tillgång till en ren och torr liggyta. Flera djur var magra och gödselförorenade, vilket kan leda till hudskador och orsaka omfattande lidande.

Bild ur länsstyrelsens rapport från en av gårdarna på en avmagrad ko som har gödsel på lår och buk. Foto: Länsstyrelsen Jönköping Foto:
Bild på stallutrymmet där djuren hållits i, från länsstyrelsens rapport under besök på någon av gårdarna. Foto: Länsstyrelsen Jönköping Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen som var först med att berätta om händelsen, menar att anledningen till att situationer som denna uppstår i grunden är att människan utnyttjar djur i livsmedelsindustrin.

– Vart och ett av de här djuren var precis som du och jag en tänkande och kännande individ. Myndighetens kontrollrapport ger oss en liten inblick i vad de här djuren tvingades genomlida och det går knappt att föreställa sig vad de utsatts för. Och detta sker enbart för att vi människor felaktigt tar oss rätten och makten att utnyttja djur i livsmedelsindustrin, säger Malin Gustafsson i ett pressmeddelande.

Under den första kontrollen på gården ska djurhållaren ha uppgett att djurhållningen skulle avvecklas, men vid en ny kontroll vid ett senare tillfälle fann länsstyrelsen ytterligare döda djur. Länsstyrelsen kunde dock konstatera att djurhållningen upphört på gårdarna.

Djurhållaren har nu anmälts för brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri. Enligt anmälan rör det sig om ett 90-tal djur som har farit illa på gården.