Radar · Arbetskritik

Mix av hemarbete och kontorsjobb kräver bättre arbetsmiljökunskap

Även efter pandemin kommer fler mixa sin tid mellan hemmajobb och kontorsjobb.

Att många kommer att fortsätta jobba en hel del hemifrån efter pandemin verkar numera uppenbart. Men denna mix av hemarbete och kontorsarbete kräver bättre kunskap om arbetsmiljö och de problem som skulle kunna uppstå, det menar fackförbundet Unionen.

Fackförbundet Unionen har frågat sina arbetsmiljöombud om hur arbetet kommer att organiseras efter pandemin och det visar sig att sju av tio arbetsplatser som har långsiktiga planer kommer att blanda kontorsarbete med distansarbete i framtiden. Det skriver Arbetsvärlden.

Annica Hedbrant, arbetsmiljöutredare på Unionen säger till tidningen att arbetsmiljöfrågor kommer bli viktigare än någonsin.

– Distansarbete över lag ställer krav på andra samverkansformer, som vi måste hitta nu. Det ställer krav på chefer också. Om man sedan regelbundet kombinerar distansarbete med kontorsarbete blir det ännu fler faktorer att hantera.

Hon tillägger att det också är viktigt att se friskfaktorerna, då det för många varit positivt att jobba hemifrån.

Kräver aktivt deltagande

Men en högre grad distansarbete kommer också att kräva mer aktivt deltagande av arbetstagarna.

– Det är jätteviktigt att man har en öppen och regelbunden dialog på arbetsplatsen, och att medarbetare vågar säga till när det inte fungerar. Och arbetsgivarna ska sätta in de åtgärder som behövs för att förebygga de riskerna, säger hon till Arbetsvärlden.

Men det ser olika ut hur mycket man har diskuterat framtiden på arbetsplatserna. 35 procent av ombuden i Unionens undersökning svarar att man har diskuterat hur man långsiktigt ska arbeta, och på en tredjedel av arbetsplatserna hade man diskuterat på mer kort sikt, fram till hösten.

Att en varaktig förändring är på gång finns det ingen tvekan om, enligt Unionens ordförande Martin Linder.

– Drivkraften är väldigt stark hos många att mixa kontor med distansarbete. Därför är det väldigt viktigt att börja planera för det, säger han till Arbetsvärlden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV