Radar · Inrikes

Tre av fyra har litet förtroende för Eliasson

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förtroendet för MSB:s generaldirektör är lågt, samtidigt som statsminister Stefan Löfvens förtroende hos svenska folket sjunker, enligt Aftonbladets senaste Demoskop-undersökning.

Efter den senaste tidens debatt om politikers affärsbesök under julhelgen uppger 56 procent av de svarande i Aftonbladets självrekryterade webbundersökning att de har ”ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende för Löfven, att jämföra med 47 procent för en månad sedan.

14 procent av de drygt 1 100 svarande uppger dock att de har ”mycket stort” förtroende för statsministern, en ökning med två procentenheter från före jul.

I blåsväder

För Dan Eliasson är siffrorna ännu dystrare. I undersökningen svarar 76 procent att de har ”ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) generaldirektör.

Eliasson hamnade i blåsväder sedan det kom fram att han rest till Kanarieöarna för att fira jul med sin dotter.

Blott 6 procent av de tillfrågade säger att de har ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för Eliasson.

Det övergripande förtroendet för svenska myndigheters hantering av coronapandemin är i princip oförändrat sedan decembermätningen då cirka 40 procent uppgav att de har stort förtroende för agerandet och 45 procent uppgav att de har litet förtroende.

Polisen populärast

Polisen har fortsatt störst förtroende av de valbara myndigheterna och institutionerna med 67 procent. MSB har 32 procent.

I en skriftlig kommentar till TT svarar MSB: ”Det är viktigt för MSB och alla som jobbar med krisberedskap att ha ett högt förtroende. Det vi tror är viktigast på lång sikt är hur vi lyckas med vårt uppdrag och genomför vår verksamhet. Vi strävar alltid efter så högt förtroende som möjligt och hoppas att siffran kommer vara högre i nästa mätning.”