Radar · Inrikes

Nu ska städer blir grönare – får ekonomiskt stöd

Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen.

Från och med den 15 januari träder en ny förordning i kraft som möjliggör  ekonomiskt stöd för insatser som bidrar till grönare städer och tätorter.

Den nya förordningen om stöd för gröna och trygga samhällen som regeringen har beslutat om, börjar gälla om knappt två veckor och öppnar upp för en del att söka ekonomiskt stöd för vissa insatser i städerna, rapporterar Aktuell hållbarhet.

Det ekonomiska stödet kommer kunna sökas av kommuner, fastighetsägare och tomträttshavare, som vill bidra till utvecklingen av stadsgrönska och ekosystemtjänster i städer och tätorter. Det handlar exempelvis om parker, alléer, gröna ytor där barn kan vistas utomhus, gröna tak och väggar samt våtmarker och stränder.

Det är också möjligt att söka stöd för insatser som syftar till att öka tryggheten i socioekonomiskt utsatta områden.

Syftet är att utöka tryggheten och hälsan i stadsmiljöer och utsatta områden genom att bland annat bidra till mer inkluderande-, gröna- och hälsofrämjande utemiljöer.

Stödet är begränsat till åtgärder som överstiger en totalkostnad på 200 000 kronor. Enligt Boverket är planen att öppna upp för ansökningar under våren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV