Radar · Inrikes

FHM: Vårdpersonalen kan vaccineras tidigare 

Karin Fischer Liddle avdelningschef infektionskliniken Akademiska Sjukhuset vaccinerar 84-årige Bruno Mörk, som blev den första i Uppsala att få det nya vaccinet mot covid-19 från Pfizers och BioNTech.

Folkhälsomyndigheten kan komma att ändra på vilka grupper som ska vaccineras först. Bland annat kan vaccinering av vårdpersonal tidigareläggas. Detta är något som också Världshälsoorganisationen rekommenderar.

Det svenska vaccinationsprogrammet har rullats igång men fortfarande diskuteras vilka grupper som ska prioriteras. Enligt Världshälsoorganisationen WHO bör sjukvårdspersonal som är utsatt för smitta vaccineras först mot covid-19.

WHO:s rapport, som är framtagen av organisationens expertgrupp SAGE, går igenom flera olika scenarier. Vid allmän samhällsspridning och med begränsad tillgång till vaccin bör sjukvårdspersonalen vaccineras först. Genom att skydda personalen skyddar man även själva insatsen mot covid-19 eftersom personalbrist kan leda till en ännu värre situation.

Vårdpersonalen bör också skyddas eftersom det finns vissa undersökningar som pekar på att de löper högre risk för infektion, sjuklighet och även dödlighet, enligt rapporten.

Allmän smittspridning

I Sverige råder just nu liknande förhållanden som i rapportens scenario men här har prioriteringen varit annorlunda. I en rapport från Folkhälsomyndigheten (FHM) från 29 december förra året rekommenderas att äldre på särskilda boende, de med hemtjänst, samt personal inom äldreomsorg och sjukvård med kontakt med riskgrupper ska vaccineras först.

I fas 2 kommer personer som är äldre än 70 år och sjukvårdspersonal som arbetar nära patienter.

FHM vaccinationsstrategi har kritiserats av flera, bland annat av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Vårdförbundet i Skåne som  vill prioritera upp viss vårdpersonal, enligt DN.

Ändrar prioriteringarna

Men nu verkar det som att Folkhälsomyndigheten kan komma med nya rekommendationer. På grund av den höga belastningen den senaste tiden i den regionala hälso- och sjukvården kan det behövas en tidigareläggning av vaccinering för viss vårdpersonal lokalt, exempelvis personal på Iva.

– När vi inledde arbetet för en månad sedan var det tydligt vilka vi behövde nå för att få en så bra effekt som möjligt. Nu har situationen tyvärr försämrats och vården är hårt pressad och vi måste lyssna på det, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, till TT.

Han tror att man kan delvis låta första fasen med särskilda boenden för äldre (säbo) och personalen där att överlappa med fas två där sjukvårdspersonal ingår. Det skulle i så fall inte gå emot den grundläggande prioritering som FHM har rekommenderat, menar han. 
 
–Vårt grundläggande mål är att minska antalet personer som blir allvarligt sjuka eller avlider. Det gör man bäst genom att skydda de som bor på särskilda boenden. Det är fortfarande den största prioriteringen, säger Tegnell.

Enligt Tegnell är det upp till regionerna att bestämma och planera när vårdpersonal i så fall kan vaccineras.
 
– Det här är en rekommendation från vår sida, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV