Radar · Inrikes

Färre dödliga olyckor på arbetsplastser 2020

En person skadades alvarligt i september vid den här arbetsplatsolyckan vid brobygget över Umeälven utanför Umeå.

2019 lanserade Arbetsmiljöverket en nollvision mot dödsolyckor i arbetet. Under förra året har 29 personer dött på grund av en arbetsplatsolycka. Det är nästan en halvering från föregående år, rapporterar DN.

Nollvisionen mot dödsolyckor är ett långsiktigt samhällsuppdrag som Arbetsmiljöverket driver som ska bidra till att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet. I grunden ligger den fyraåriga arbetsmiljöstrategi och en nollvision mot dödsolyckor som regeringen sjösatte 2016.

Under det coronapräglade 2020 har trenden gått rätt håll även om det är en lång sträcka kvar till noll olyckor. 29 människor miste livet i en arbetsplatsolycka i år, jämfört med 46 2019. Av de olyckorna var 36 personer svenskar och 10 utländsk arbetskraft, rapporterar DN.

Nollvisionen fokuserar till en början på fyra utvalda områden: arbetsfordon och mobila maskiner, fall från höjd, träd och djur samt vägmiljö. Det är inom dessa fyra områden de flesta dödsolyckor i arbetet sker, skriver Arbetsmiljöverket.

En död i veckan

De här målen ska också vara etablerade hos alla stora branschaktörer och inom arbetsstyrkan.

– Vi har fortfarande ungefär en person som dör varje vecka i arbetet. Det är svårt att dra slutsatser om eventuella minskningar beror på pandemin eller vårt arbete. Det vi kan konstatera är att arbetsmiljöarbete måste höjas på arbetsplatserna, säger Gustav Sand Kanstrup projektledare vid Nollvision på Arbetsmiljöverket till DN.

Han berättar att runt 3000 anställda beräknas dö i förtid varje år på grund av arbetsrelaterade faror som stress, avgaser eller exponering mot farliga ämnen och gifter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV