Radar · Inrikes

Ett hundratal barn i livshotande inflammation

I sviterna av covid-19 har ett hundratal barn drabbats av en livshotande hyperinflammation när kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen.

Ett hundratal tidigare fullt friska barn i Sverige har drabbats hårt av covid-19. Barnen drabbas av en livshotande hyperinflammation när kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen. I Lund varnar läkarna för att barnintensiven är full.

Den senaste tiden har rapporterna om den extremt hårda pressen på sjukvården i Skåne avlöst varandra. Även barnintensiven i Lund är helt full, eftersom fler barn med akuta sjukvårdsbehov i sviterna av covid-19 kommit in och vårdas sida vid sida med barn som behöver intensivvård av andra orsaker.

– Vi ser att barn som haft covid drabbas av det här inflammatoriska syndromet, MIS-C, tre till sex veckor efter genomgången infektion, säger Maria Mossberg, överläkare vid barnkliniken i Lund.

Hennes kollega, barnreumatologen Robin Kahn, säger att Skåne de senaste veckorna haft sex allvarliga fall, varav fyra vårdats på intensivvårdsavdelning.

– Alla ligger inne. De är så pass sjuka att de behöver ett multidisciplinärt omhändertagande, säger han.

De drabbade barnen får dels läkemedel som bromsar immunförsvarets angrepp på organen, dels avancerad vård som stöttar de organ som sviktar.
De deltar i ett nationellt och internationellt samarbete om den nya sjukdomen.

Andra våg

Petter Brodin, barnläkare och immunolog vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, är med i det samarbetet. Han konstaterar att MIS-C, (multisystem inflammatory syndrome in children associated with covid-19) är välkänt vid det här laget.

– Vi har haft ett hundratal barn med MIS-C i Sverige. Det har kommit som en andra våg efter sommaren och just nu har vi ganska många barn som behandlas för det. Men fortfarande har vi inga dödsfall, säger Petter Brodin, som tillsammans med grupp forskare har publicerat en studie om det tidigare okända tillståndet i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Forskarna vet nu att tillståndet orsakas av att kroppens immunförsvar aktiveras vid infektionen av coronaviruset – som kanske inte ens märks – och sedan visar sig en till två månader senare då immunförsvaret på olika sätt har börjat angripa den egna kroppen.

Friska barn

Vanliga symtom är hög feber, kraftig värk i magen, förvirring och sviktande hjärtfunktion.

– Vi tror att kroppen helt enkelt angriper sig själv – att någonting gått snett i det första försvaret mot infektionen och att det sedan leder till en överaktivering senare, säger Petter Brodin.

De flesta drabbade har inte märkt av sin infektion, utan har varit helt symtomfria.

– Det handlar om tidigare helt friska barn. Vi ser allt från småbarn till unga vuxna.

Den behandling, som forskarna sett fungerar, går ut på att försöka strypa det immunologiska angreppet.

– Vi som har störst vana vid det här vill vara involverade vid behandlingen, eftersom det inte alltid är så tydligt att barn drabbats av just det här tillståndet. Det kan ibland vara svårt att skilja från en allvarlig bakterieinfektion och då ska man inte stänga av immunförsvaret.

Behöver intensivvård

Av de knappt 100 barn som drabbats av MIS-C i Sverige har svårighetsgraden av tillståndet varierat. Ungefär ett trettiotal har varit livshotande sjuka och behövt intensivvård.

– De har behövt maximal intensivvård, säger Petter Brodin.

TT: Ni har tidigare sagt att ni ska titta på om vaccinet mot covid-19 kan utlösa syndromet. Vad har ni sett?

– Än så länge finns det inget som tyder på att det skulle vara så, men vi håller väldigt noga koll på den frågan. Men man måste komma ihåg att det är väldigt få barn som vaccinerats i världen, säger Petter Brodin.

Den kunskap som han och hans forskarlag samlat på sig sprids både i Sverige och internationellt.

– Varje måndag är jag med i ett internationellt nätverk där vi pratar om de här patienterna. I världen ser man en andra och tredje våg av det här tillståndet. England har haft många fall de senaste månaderna.

Fler drabbas

Statsepidemiolog Anders Tegnell är inte förvånad över larmen om att barnintensiven i Lund är fullbelagd.

– I Skåne har vi en betydligt större smittspridning i samhället än vi hade i våras. Det betyder förstås att fler barn drabbas, säger han på tisdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten.

Han betonar dock att det fortfarande är sällsynt sett till helheten att barn och unga blir allvarligt sjuka.

– Ju äldre man är desto större är risken att man blir sjuk, säger han.