Radar · Integritet

Unicef: ”Drivkraften att ta itu med kvinnlig könsstympning ökar”

Det går framåt i kampen mot könsstympning i världen.

Nu på lördag, den 6 februari, inträffar den årliga Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. ”Drivkraften att ta itu med kvinnlig könsstympning ökar och antalet drabbade flickor har minskat under de senaste 30 åren”, säger Eva Dalekant, Unicef.

Kvinnlig könsstympning görs på flera sätt: delar av blygdläppar eller klitoris skärs bort, klitoris prickas med ett vasst föremål eller både klitoris samt inre och yttre blygdläppar tas bort.

– Trots att detta handlar om djupt rotade traditioner som tar lång tid att förändra har arbetet mot könsstympning gett resultat. Antalet drabbade flickor har tydligt minskat under de senaste 30 åren, säger Eva Dalekant, programhandläggare internationella utvecklingsfrågor på Unicef Sverige.

Bäst har arbetet gått i östafrika, där antalet könsstympade tjejer minskade från 70 till 8 procent mellan 1995 och 2016 rapporterade Omvärlden. Siffrorna kommer från en en studie som publicerades i British medical journal global health 2018. Även i väst- och nordafrika minskade andelen könsstympade flickor under 14 år de senaste 20 åren men ingreppen ökade till exempel i Irak och Jemen, enligt studien.

200 miljoner flickor och kvinnor

Enligt organisationen Unicef har över 200 miljoner flickor och kvinnor köns­stympats i de 30 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är vanligast.

– Efter en natt med sång och dans vaknade flickorna vid gryningen för att ta en dusch. Vi fortsatte sedan till ladugården där jag utförde ingreppet, säger Kokarupe Lorwu, som könsstympade flickor i Kenya i 20 år, på informationsportalen Reliefweb.

Hon lärde sig ingreppet av sin mormor men när Kokarupe Lorwu fick mer kunskap bland annat om de skadliga konsekvenserna, blödningar och infektioner, slutade hon. Det var efter att hon gick ett program med dialog, psykosocialt stöd och nya försörjningsmöjligheter, en del av en FN-stödd insats, enligt portalen.

Mellan 1984 och 2014 minskade antalet flickor i åldern 15–19 år som könsstympas i Kenya från 41 till 11 procent, enligt Unicef. 2011 förbjöds kvinnlig könsstympning i Kenya.

"Genom att förändra attityder"

Vilka insatser eller förutsättningar minskar könsstympning?

– Genom att förändra attityder. Samhällen får stöd att genomföra en öppen diskussion där frågan lyfts upp och som kan leda till ett allmänt avståndstagande från könsstympning. Opinionsbildare och religiösa ledare kan spela en viktig roll i den debatten. Sjukvårdspersonal, socialarbetare och lärare måste också utbildas för att kunna bidra till att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning, säger Eva Dalekant.

Även andra organisationer och samarbeten arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning, däribland Afrikanska Unionen.

– Men det behövs större insatser från såväl enskilda regeringar och världssamfundet som helhet. Att länder lagstiftar mot könsstympning har viss betydelse men är inte det avgörande.