Radar · Miljö

Temperaturförändringar hotar strutsens fortplantning

De skiftande temperaturerna i världen hotar strutsens framtid, visar en ny studie från Lunds universitet.

Klimatförändringarna med sina växlande temperaturer utgör ett stort hot mot världens största fågel, strutsen. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Klimatförändringarna leder inte enbart till varmare temperaturer utan orsakar också stora temperaturskiftningar på sina håll, vilket redan nu är ett stort problem för många arter. En av dessa är strutsen.

Enligt forskare från Lunds universitet som har samlat in data från strutsar i Sydafrika under 20 års tid, utgör fluktuerande temperaturer det största hotet mot fågeln.

– Många tror att strutsar kan reproducera sig var som helst, men de är faktiskt väldigt känsliga för skiftningar i temperaturen. Klimatförändringarna innebär att temperaturen kommer att fluktuera oftare och mer, det blir en stor utmaning för strutsen, säger Mads Schou, en av forskarna bakom studien, till Lunds universitet.

Resultatet visar att strutsarnas fortplantningsförmåga påverkas negativt om temperaturen stiger eller sjunker 5 grader eller mer från idealtemperaturen, som är 20 grader celsius. Sker detta dagarna innan strutshonans äggläggning, leder det till att hon lägger upp till 40 procent färre ägg. Även könscellerna påverkas negativt av växlande temperaturer, hos både honor och hanar.

Forskarnas slutsats är att fler och större temperaturförändringar utgör ett tydligt hot mot strutsens framtid. Men det finns också en del hoppingivande tecken. En mindre del av honorna har visat anpassningsförmåga till förändringarna. Vad det beror på är dock ännu okänt.

– Det vore positivt om det är genetiskt för i så fall skulle den förmågan kunna föras vidare till nästa generation och nästa. Men vi måste forska mer för att vara säkra på att det är så, säger Mads Schou.

Resultatet av studien har redovisats i en artikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature communications. Du kan ta del av den här: Extreme temperatures compromise male and female fertility in a large desert bird.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV