Radar · Miljö

Skogsforskare hade uppdrag för skogsbolag

Hur skogen ska användas och brukas råder delade åsikter om.

Flera forskare inom skogs- och klimatområdet sitter också med i styrelser för skogsbolag eller i konsultbolag knutna till dem. Det visar en granskning som Dagens Nyheter gjort. Allvarligt, menar flera bedömare, medan andra menar att det går att skilja på de olika rollerna.

Charlotte Bengtsson, vd på forskningsinstitutet Skogforsk, sitter samtidigt i styrelsen för Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA – Europas största skogsbolag, det skriver DN om idag. Att hon får ersättning för båda uppdragen ser hon inte som ett problem.

– Som vd för Skogforsk har jag tillåtelse från styrelsen att ha sidouppdrag – det här tycker styrelsen är okej. Jag har inte en endaste gång känt någon intressekonflikt med den forskningsverksamhet vi bedriver som ju är branschgemensam, säger hon till DN.

Men hon är långtifrån ensam om att ha dubbla roller. Även Annika Nordin, som bland annat varit chef för Sveriges största skogsforskningsprogram, Future Forests, har haft uppdrag vid sidan. Mellan maj 2017 och december 2020 satt hon även i Sveaskogs styrelse med arvode på 185.000 kronor per år. Den 1 februari slutade hon på SLU för att gå till en chefspost inom Stora Enso.

Hon och hennes man Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU, driver också ett konsultbolag som bland annat har Sveaskog som kund. Båda uppger för DN att de inte har sett det som ett problem.

SLU:s rektor Maria Knutson Wedel säger till DN att SLU-forskarnas bisysslor har godkänts men att det är bra komplexa forskningsfrågor som ibland kräver olika ingångar.

Göran Englund, professor i ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet, är dock kritisk. Han  forskar om skog och klimat.

– Det är faktiskt bedrövligt, och det är tydligt att skogsindustrin i flera fall helt fått gehör för den version av verkligheten som de vill ha ut, säger han till DN.