Radar · Djurrätt

Tysk regering överens om nya djurskyddsförslag

Tysklands nytillträdda regering, ”trafikljuskoalitionen”, har kommit överens om flera förslag som rör djur och djurskydd.

Tysklands nya koalitionsregering, som tillträdde den 24 november, har kommit överens om ett antal nya djurskyddsförslag som de ska arbeta med under mandatperioden.

Den nya regeringen, bestående av Socialdemokraterna, De gröna och liberala FDP, också kallad ”trafikljuskoalitionen”, är överens om flera förslag som syftar till att förbättra framförallt djurskyddet i landet.

Det handlar bland annat om att införa begränsningar i möjligheten att transportera levande djur till tredjeländer och ta fram lagstiftning som gör det lättare att installera ett kamerabaserat övervakningssystem i syfte att stärka djurskyddet. I förslagen har regeringspartierna också kommit överens om att förespråka ett förbud mot pälsdjursfarmning i hela EU.

Regeringen avser också att ta fram en form av obligatorisk djurskyddsmärkning som även ska omfatta djurtransporter, för att ge konsumenterna chans att välja högre djurskydd. I målsättningen finns också att verka för att denna märkning införs i hela EU.

Organisationen Djurens rätt ser positivt på flera av förslagen i överenskommelsen.

– Förslagen är mycket bra och är ett bra steg framåt. Jag hoppas att svenska politiker ska inspireras av dessa förslag så att de även kan genomföras i Sverige, säger Camilla Bergvall riksordförande Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

Förslag som ingår i den tyska regeringens överensommelse

Djurskyddsmärkning
Begränsningar av djurpopulationen
Ser över sin djurskyddslagen och utveckla en djurhälsostrategi
Begränsa möjligheten för djurtransporter till tredjeländer
Främja decentraliserade och mobila slaktstrukturer
Underlätta kameraövervakningssystem
Skärpta straff
Utveckla strategi för att minska djurförsök och arbeta med att intensifiera alternativa metoder
Positivlista för vilda djur som fortfarande kan hållas på cirkus
Obligatorisk identitetskontroll för handel med husdjur online
Förespråka ett EU-omfattande förbud mot att hålla och föda upp pälsdjur
Stärka växtbaserade alternativ och stödja innovationer för alternativa proteinkällor och för köttsubstitut i hela EU
Ta fram en djurskyddsombudsman med kansli som ska bevaka djurvälfärden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV