Radar · Inrikes

Fartygsbrand ännu inte under kontroll

Flera fartyg från Kustbevakningen deltar i släckningsinsatsen.

Det brinner fortfarande ombord på Almirante Storni utanför Göteborg, ett dygn efter att branden uppstod i trälasten på övre däck.

– Vi kan inte säga att branden är under kontroll, men den har i alla fall inte spridit sig, säger Mattias Lindholm på Kustbevakningen.

Fartyget är fullastat med sågat virke. Brandmännen har lyckats hindra branden från att sprida sig i lasten och gå närmare fartygets brygga. Själva fartyget brinner inte.

– Vi ser att vattnet har en dämpande effekt, men eldhärden är fortfarande aktiv och långt ifrån under kontroll. Vi hade naturligtvis önskat oss att den skulle vara mer lättsläckt, säger Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen, vid 13-tiden på söndagen.

Ett av Kustbevakningens största fartyg, KBV 001 Poseidon, deltar i släckningen. Systerfartyget KBV 002 Triton anslöt under söndagsförmiddagen för att avlasta. De är med sina två vattenkanoner utrustade för att hantera just fartygsbränder.

En bogserbåt sprutar vatten på fartyget och några av de 13 specialutbildade brandmän som under kvällen bekämpande branden är kvar ombord.

– De fartyg som finns där är de fartyg som får plats runt haveristen, och det är stora mängder vatten som sprutas mot eldhärden. Det kommer vi att fortsätta med, för vi ser att branden i alla fall inte sprider sig, säger Mattias Lindholm.

Tömmas på bränsle

Även en brandbekämpande helikopter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har använts i släckningsarbetet.

– Tyvärr hade den på grund av blåsten liten, eller nästan ingen effekt alls, tyvärr, säger Mattias Lindholm.

Under dagen är planen att Almirante Storni ska tömmas på bränsle, men först måste det värmas upp för att bli pumpbart.

– Det finns väldigt mycket bränsle ombord på ett sådan här fartyg och vi är angelägna om att det inte ska hamna i vattnet. Besättningen har nu börjat värma upp bränslet, vilket tar lång tid, och under tiden förbereder vi för att det eventuellt ska pumpas över i ett av våra fartyg, säger Mattias Lindholm.

Det finns ingen prognos för när branden kan vara släckt.

– Vi tar höjd för att det här arbete kan pågår i dagar, säger Mattias Lindholm.

Larmet om att det brann i det breda fartyget kom vid 14.30-tiden på lördagen. Det var virket i fören som började brinna, men branden spred sig sedan bakåt. Kustbevakningen uppskattar att mellan 50 och 70 meter av det 177 meter långa fartyget är påverkat.

Besättningen kvar

Den 17 man stora besättningen är ännu kvar ombord, men det finns helikoptrar i beredskap i fall de skulle behöva evakueras.

– Vi är tacksamma för att besättningen är kvar, de är en viktig resurs. De kan sitt fartyg och befälhavaren är också den som är ytterst ansvarig för skeppet och lasten, säger Mattias Lindholm.

TT: Är det en hälsomässig fara för besättningen är befinna sig på fartyget med tanke på den mängd rök som branden medför?

– Det kan det vara, men man lägger fartyget i vinden så att röken blåser bort. Det brinner föröver på fartyget och besättningen befinner sig akterut och då är det fortfarande säker att vara kvar.

När elden är helt under kontroll kommer fartyget att bogseras in till kaj. Ingen person har skadats i händelsen. Någon teori om hur branden uppstått finns ännu inte.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV