Radar · Mänskliga rättigheter

Halv miljon till aboriginer som stals från sina hem som barn

Australiens premiärminister Scott Morrison ger besked om kompensation till de tusentals barn som stals från sina familjer under 1900-talet.

Som barn togs de från sina föräldrar och tvångsplacerades i barnhem eller vita fosterfamiljer. Nu erbjuder Australien kompensation till flera i den drabbade gruppen, som ofta går under namnet ”de stulna generationerna”.

Många av barnen, tillhörande ursprungsgrupper i norra Australien, fick aldrig återse sina familjer.

Var och en av de runt tusen nu levande personer som uppskattas ingå i gruppen erbjuds 82 000 australiska dollar – motsvarande över en halv miljon svenska kronor – i en engångssumma för det trauma de åsamkats. Ersättningen är en del av Australiens löfte om över sex miljarder svenska kronor för att förbättra gruppens levnadsvillkor.

– Det som hände utgör ett skamligt kapitel i vår nationella historia, säger premiärminister Scott Morrison i samband med beskedet.

Etnisk assimilering

Omkring 100 000 barn till aboriginer och andra ursprungsfolk från Torressundöarna norr om det australiska fastlandet togs mellan 1910 och 1970 från sina föräldrar.

Tvångsomhändertaganden var ett led i regeringens politik att forcera fram en etnisk assimilering. I april i år lämnade gruppen in en stämningsansökan i Nordterritoriet.

– Jag vill officiellt säga att vi inte bara är djupt ledsna över det som skedde, men att vi också vill ta ansvar för det, säger Morrison nu.

Kastades in i bilar

I en rapport som publicerades 1997 vittnade ursprungsaustralier om traumatiska upplevelser under perioden.

”Vi hoppade upp på våra mödrars ryggar, gråtandes, och försökte att inte separeras från dem. Men polismännen ryckte bort oss och kastade in oss i bilar”, sade ett anonymt vittne som stals från sin familj 1935.

Australiens aboriginer utgör än i dag till stora delar en marginaliserad grupp i landet, med hög arbetslöshet, låg utbildning, utbredd missbruksproblematik och kortare medellivslängd än den övriga befolkningen.

Fakta: Australiens ursprungsbefolkning

De uppemot 600 000 aboriginerna utgör några få procent av Australiens befolkning på totalt strax över 25 miljoner. De tros ha bott i området i minst 50 000 år.
När kontinenten koloniserades av Storbritannien i slutet av 1700-talet levde uppskattningsvis upp till en miljon aboriginer där. Efter att ha förföljts systematiskt av européerna hade antalet minskat till 60 000 runt 1920.
Aboriginerna har sedan dess fortsatt att marginaliseras och fick medborgerliga rättigheter och rösträtt först 1967. Under mitten av 1900-talet stals tusentals barn från sina familjer för bland annat att placeras på institutioner som en del i en politik för att assimilera dem.
Till Australiens ursprungsfolk räknas även invånarna på öarna i Torres sund, mellan Australien och Papua Nya Guinea. Runt 700 000 av Australiens 25 miljoner invånare beräknas tillhöra olika ursprungsgrupper.
Fakta: Landguiden/UI