Radar · Politik

M: Miljarder för att sänka bensinskatten

Moderaterna vill sänka bensinskatten med 1 krona litern.

Moderaterna vill sänka bensin- och dieselskatten med 1 krona per liter. I ett särskilt landsbygdspaket ingår också pengar till vägar, järnväg och vildsvinsjakt.

I Moderaternas budgetmotion är en av de största, enskilda posterna sänkt bensin- och dieselskatt. Partiet vill sänka energiskatten så att priset vid pump sänks med 1 krona litern.

– Företagare, familjer och föräldrar som åker till jobbet lever just nu under ett hårt tryck, där man är helt beroende av bilen – och där vi har höga skatter, säger M:s ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

– Vi menar att kostnaden för omställning inte helt kan bäras av den här gruppen.

Skattesänkningen beräknas kosta 7 miljarder kronor 2022 i M:s alternativ till regeringens budgetproposition. Åren därpå blir kostnaden 6,3 respektive 6,1 miljarder kronor.

Konflikt med klimatpolitik?

M har föreslagit sänkt drivmedelsskatt förr. Men Elisabeth Svantesson ser ingen konflikt i att fortsätta driva på för billigare bensin samtidigt som partiet nu lanserar sig som den den gröna högern.

– Det måste vara rimligt att bo och leva i hela landet, samtidigt som vi ställer om, säger hon.

– Även med vår skattesänkning kommer beskattningen på drivmedel att vara styrande. Det vi gör är att återställa de höjningar som regeringen har gjort.

Sänkt bensin- och dieselskatt gynnar även bilister i storstäder, men att bara sänka skatten för de som bor i glesbygd vore alltför komplicerat, enligt Svantesson.

Skattesänkningen ingår i ett landsbygdspaket på totalt 11 miljarder kronor under 2022. Där ingår även utbyggnad av laddstolpar för elbilar på 1 miljard kronor, vilket är 400 miljoner kronor mer än vad regeringen avsatt.

Pengar finns också för att rädda bensinmackar från nedläggning på landsbygden och 250 miljoner öronmärks för fler poliser i glesbygd.

Mer vildsvinsjakt

M vill satsa 250 miljoner mer på vägunderhåll än regeringen, och lika mycket mer på järnvägsunderhåll.

Dessutom finns 290 miljoner kronor för att underlätta vildsvinsjakt, ersätta rovdjursangrepp och olika insatser för skogsbruket.

Under regeringskrisen i somras erbjöd M att genomföra ett landsbygdspaket om Centerpartiet släppte fram Ulf Kristersson som statsminister. Något som C tackade nej till.

I M:s budgetmotion, som presenteras i sin helhet på tisdag, finns inte alla förslag från i somras med. Till exempel saknas förslaget att kommuner i norr ska få behålla en del av vinsten från vind- och vattenkraftverk.

– Det är inte möjligt att genomföra under 2022. Det går inte att sjösätta under några höstveckor i riksdagen, det kräver en utredning, säger Svantesson.