Radar · Miljö

Klimatalliansen kräver krisberedskap

Klimatalliansen introducerar sig vid en presskonferens i Stockholm.

Klimatalliansen, med bland andra Gudrun Schyman och KG Hammar i spetsen, vill skapa en bred folkrörelse som ska få politiker och företag lägga in en högre växel i arbetet mot klimatförändringar.

I dag sjösattes en ny plattform för klimatet. Klimatalliansen vill få politikerna att sätta in åtgärder som svarar mot det klimatnödläge som flertalet politiska partier trots allt har identifierat. I en debattartikel i DN radar Klimatalliansen upp 15 krav som bland annat handlar om att ”bryta kortsiktighetens förbannelse i ekonomin” och göra kvalitativa mål till mått för välfärd snarare än kvantitativa produktionsmål.

Alliansen består av personer med olika bakgrund och olika professioner, och vid en presskonferens i förmiddags framhöll talespersonerna att det som skiljer dem från andra klimatrörelser är samgåendet över exempelvis politiska och religiösa gränser.

– Vi krokar arm med de miljoner unga som går ut på gatorna och kräver handling och inflytande. Vi tycker inte att det går att reducera det här till en höger-vänster-fråga utan den har betydligt större dimensioner. Den ligger snarare på liv eller död-skalan, det ekonomiska och politiska system vi har i dag håller inte, sa Gudrun Schyman, som i våras var en av förespråkarna för att Feministiskt initiativ skulle bli Klimatinitiativet.

Krisberedskap ska råda

Alliansen konstaterar att den traditionella partipolitiken saknar förmåga att hantera klimatkrisen och dess konsekvenser, och kräver därför en genomgripande reform av regeringskansliets, statsförvaltningens och riksdagens organisation. Till exempel bör statsförvaltningen förberedas för katastrofhantering, med korta beslutsprocesser för klimatfrågorna, och det finanspolitiska ramverket måste förändras.

– Är det kris ska man ha krisberedskap, man kan inte driva frågorna i traditionella utskott. Vi riktar oss väldigt specifikt till politikerna och stora företag, där finns makten att fatta de snabba och modiga beslut som skulle behövas. Vi behöver höja blicken över en del av våra åsiktsskillnader för att istället prioritera det akuta. Den förmågan saknar politikerna i dag, de är så insnärjda i maktspelet med frågor om vem som är med vem, vem som fikar med vilka, tyckte Gudrun Schyman.

Ta tillvara på engagemanget

Alliansens förhoppning är att deras initiativ ska resultera i diskussioner i politiska partier och hos andra aktörer, och man kommer att fortsätta ge sig in i debatten. Enligt tidigare ärkebiskop KG Hammar är det avgörande om det kan bli en folklig rörelse:

– Politiker ändrar sig inte för att de ser en liten grupp prata om det här, det måste vara en stor grupp i befolkningen som kräver förändring. Vi vill underlätta den folkliga rörelsen. De här strömmarna finns i samhället, frågan är om man är beredd att också göra någonting.

Mariam Jallow Tholozan från Grönt initiativ Järva höll med om att det finns ett väldigt starkt engagemang, men att det är ganska splittrat.

– Vårt försök är att sammanföra dem så att det kan bli någonting som utmanar de politiska partierna. Vår uppgift är att vrida klimatdebatten åt rätt håll. Det är också sällan folk gör kopplingen mellan sociala frågor och klimat, de sociala problemen kommer bara bli fler om vi inte tar hand om klimatet. Det hör ihop och vi bör arbeta tillsammans och integrera våra olika bakgrunder.

Hon underströk att Klimatalliansen inte ersätter andra rörelser utan att det är ett medlemskap man har utöver sitt engagemang i andra organisationer eller nätverk.

Klimatalliansens krav

1. Skärp klimatmålen
2. Bryt kortsiktighetens förbannelse i ekonomin
3. Påskynda elektrifieringen
4. Öka antalet kolsänkor
5. Börja mäta rätt saker
6. Utnyttja nya, omvälvande tekniker
7. Satsa på skatteväxling
8. Driv på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi
9. Gör finansmarknaden grön
10. Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang
11. Verka för en rättvis omställning
12. Minska konsumtionens klimatpåverkan
13. Öka tempot i EU:s klimatomställning
14. Stöd en internationell konvention mot brott mot Naturen
15. Öka klimatstödet till fattiga länder