Radar · Inrikes

Hyresgästföreningen gick emot styrelsen: Ingen höjning vid renoveringar

Hyresgästföreningens förbundsstämma röstade igenom ett förslag som syftar till att organisationen ska motverka så kallade renovräkningar, där renoveringar leder till sådana hyreshöjningar att hyresgäster inte längre har råd att bo kvar.

I helgen höll Hyresgästföreningen stämma och en het fråga var så kallade renovräkningar. Stämman gick emot förbundsstyrelsen linje och tog ställning mot oskäliga hyreshöjningar vid renoveringar.

Den största striden på Hyresgästföreningens förbundsstämma i helgen stod kring att införa villkoret om noll procent i hyreshöjning vid renoveringar som ett obligatoriskt alternativ för alla hyresgäster, uppger Hem&Hyra.

Trots att förbundsstyrelsen var emot förslaget om ”nollalternativ vid renoveringar” röstade stämman för motion 40:

• att Hyresgästföreningen intar utgångspunkten att det ska finnas ett nollprocentigt höjningsalternativ vid renoveringar.

• att man arbetar proaktivt och samlat över hela landet med att driva denna fråga mot Sveriges Allmännyttor och Sveriges kommuner och regioner så att detta blir en vedertagen grund.

Renoveringsbehov i miljonprogrammen

Enligt Hem&Hyra blev debatten lång kring frågan och flera representanter från styrelsen var uppe i talarstolen och talade emot förslaget. Man menade bland annat ”att det på grund av lokala omständigheter är orimligt att alltid ställa ett sådant krav”.

Men många av ombuden var också uppe i talarstolen och yrkande för att bifalla motionen – som sedan röstades igenom.

– Det är väldigt värmande att så många förtroendevalda stöttat i att gå fram med det här. Det är många lägenheter kvar, inte minst i miljonprogrammen, som återstår att renovera och problemet kommer inte att försvinna, säger Michel Rowiński, som författat motionen, till Hem&Hyra.