Radar · Utrikes

FN pekar ut ryska legosoldater i Libyenrapport

Tripolibor protesterar mot krigsherren Khalifa Haftar, en av många parter i det komplexa kriget.

Ryska legosoldater på uppdrag i Libyen har skjutit fångar och kan ha gjort sig skyldiga till mord, slår FN:s människorättsråd fast i en ny rapport.

Rapporten, som undersökt krigsbrott och brott mot mänskligheten i det krigshärjade landet sedan 2016, pekar ut migranter och fångar som särskilt utsatta grupper i konflikten. Bland de utpekade förövarna finns utöver det ljusskygga ryska säkerhetsföretaget Wagner både inhemska och andra utländska individer och grupper.

”Det finns skäl att anta att krigsbrott har begåtts i Libyen. Våld i fängelser och mot migranter kan utgöra brott mot mänskligheten”, skriver utredarna i rapporten.

Sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades i ett Natostött folkligt uppror 2011 har Libyen befunnit sig i ett mer eller mindre konstant tillstånd av kaos, med ett mycket komplext tillstånd där rivaliserande styrkor strider mot varandra.