Radar · Politik

MP: Låt 16-åringar rösta

Miljöpartiets Amanda Lind tror att sänkt rösträttsålder kan få fler unga att känna sig inkluderade i samhället.

Miljöpartiet vill att rösträttsåldern sänks till 16 år.

”Dagens unga är en av de mest politiskt aktiva generationerna någonsin som vill och kan ta ansvar. Samtidigt känner sig varannan ung person inte inkluderad i samhället”, skriver bland andra kultur- och demokratiminister Amanda Lind på Dagens Nyheters debattsida.

Skribenterna lyfter fram att demokratiutredningen från 2016 föreslog lokala försök med 16-årsgräns i kommunala val.

”Ett 20-tal kommuner har redan visat ett intresse, bland annat Karlshamn, Göteborg och Boden. En testverksamhet med 16-årsgräns i kommunala val i Norge 2011 och 2015 gav positiva resultat i form av ett högre valdeltagande”, skriver debattörerna.

Senaste ändringen var 1975, då rösträttsåldern sänktes från 19 till 18 år. 16-åringar får rösta i kyrkovalet.