Radar · Morgonkollen

Många äldreboenden saknar reserv-el

Äldreboenden saknar i många fall reservlösningar om de skulle råka ut för strömavbrott.

Många äldreboenden i Sverige saknar reservsystem om elen skulle slås ut vid exempelvis ett strömavbrott. Det visar en kartläggning Sveriges Radio Ekot gjort.

Utan el skulle säkerheten för de boende kunna hotas. Förutom att hissar och automatiska dörrar kan sluta fungera kan även trygghetslarm eller brandlarm slås ut. Detsamma gäller livsnödvändig medicinsk utrustning.

Hälften av de 1 200 äldreboenden i nära 200 kommuner som ingått i kartläggningen saknar såväl stationära som mobila reservkraftverk, enligt Ekot.

– Den som är verksamhetsansvarig tar en oerhört stor risk, skulle man få ett längre strömavbrott så kommer vårdboendet att vara utslaget under en lång tid, säger Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), till Ekot.